verze pro tisk

Jak postupovat

Jak postupovat při úmrtí


Úmrtí doma

Jak postupovat?

Je nutné zavolat lékaře (tel.: 155), který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Na nonstop lince 606 671 509 dostanete základní informace o dalším možném postupu.
Pokud si vyberete naši pohřební službu, budete po našem příjezdu o dalších úkonech detailně informováni. Jsme smluvními partnery většinových zdravotních zdravotních pojišťoven v ČR a Policie ČR. Proto v případě zdravotní či soudní pitvy tento výjezd nehradíte. Převoz je v těchto případech účtován příslušné smluvní organizaci.


Úmrtí v nemocnici, nebo jiném zdravotním či sociálním zařízení.

Jak postupovat?

Ohledací list vystaví ošetřující lékař zesnulého a příslušná organizace oznámí úmrtí rodinným příslušníkům. Převoz zesnulého a vyzvednutí nutných dokumentů vyřizuje Vámi oslovená pohřební služba. Stačí když nám zavoláte na nonstop linku 606 671 509. Vše ostatní již zařídíme podle Vašich pokynů za vás.


Pozor: Výběr pohřební služby je čistě a výhradně na rozhodnutí pozůstalých a neřídí se žádnými předpisy ani nařízeními. Službu objednáváte a strvzujete až svým podpisem na objednacím listě. Rozpracované úkony nebo přítomnost pohřební služby na místě úmrtí nejsou pro Vás závazné. Všechny tyto úkony jsou mezi pohřebními ústavy přeúčtovatelné.


::altNáležitosti potřebné k vyřízení pohřbu

Jak postupovat?

 • občanský průkaz zesnulého
 • rodný a oddací list zesnulého
 • kartu zdravotního pojištění zesnulého
 • oblečení pro úpravu zesnulého
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • rodný list objednavatele pohřbu

Oblečení pro úpravu zesnulého předáte přímo v naší kanceláři, nemáteli vhodný oděv k dispozici, oblečeme zesnulého do pohřebního oděvu, tzv. rubáše.


Sjednání pohřbu doma, nebo na Vámi určeném místě

Jak postupovat?

Snažíme se ulehčit Vám a Vaší rodině těžké životní období, které právě prožíváte. Proto máte možnost sjednat celý pohřeb přímo u Vás doma, nemocnici apod.. Stačí nám zavolat, my přijedeme a zajistíme vše potřebné za Vás. Jedná se o bezplatnou službu, kterou je možno dohodnout telefonicky 24 hodin denně na tel.: 606 671 509, aniž by objednavatel pohřbu musel navštívit kancelář pohřební služby. Náš pracovník má pro tuto možnost u sebe vše potřebné, včetně barevných katalogů květinové vazby, rakví a návrhů smutečního oznámení. Vámi vybrané smuteční oznámení Vám vytiskneme, doručíme a podle vašich pokynů vyvěsíme.

Urnu s popelem zesnulého do 15-ti pracovních dnů následně doručíme na Vámi udanou adresu, uložíme do pomníku nebo připravíme k vyzvednutí na pohřební službě.


Sjednání pohřbu telefonicky

Jak postupovat?

Umožňujeme formu telefonické objednávky. Tímto způsobem si můžete zjednodušit a urychlit vyřízení všech formalit které souvisí s pohřebním úkonem. Kontaktujte nás 24 hodin denně na tel.: 606 671 509. Dostanete základní informace o průběhu celého úkonu. Pokud si budete přát využít tuto službu, sdělíte našemu pracovníkovi základní informace:

 • místo úmrtí
 • jméno zesnulé/ho
 • datum narození a úmrtí
 • bydliště zesnulé/ho
 • jméno, bydliště a kontakt na objednavatele

Na základě těchto informací může náš pracovník zpracovat objednávku a začít provádět úkony související s pohřbením zesnulé/ho. Do tří pracovních dnů Vás bude náš pracovník kontaktovat a vyzvedne si u Vás náležitosti potřebné k vyřízení pohřbu a zároveň Vám předloží zpracovanou objednávku. Nebo se v této časové lhůtě můžete s těmito doklady dostavit do kanceláře pohřební služby osobně. 3 pracovní dny od úmrtí jsou důležité pro odeslání podkladů pro vystavení úmrtního listu.

Urnu s popelem zesnulého do 15-ti pracovních dnů následně doručíme na Vámi udanou adresu, uložíme do pomníku nebo připravíme k vyzvednutí na pohřební službě.


::altSjednání pohřbu online

Jak postupovat?


Postup při objednání pohřbu online:

 • Vyplníte a odešlete objednávku
 • Provedeme ověření a případné korekce vaší objednávky přes telefon
 • Zpracujeme objednávku a s konečným rozpočtem ji odešleme zpět na váš e-mail
 • Budete-li souhlasit s cenou a podmínkami, potvrdíte e-mailem objednávku. V této chvíli začínáme provádět úkony potřebné k pohřbení zesnulého
 • Do tří dnů doručíte na naší adresu:
  Rodný list, oddací list a kartu pojištěnce / zesnulého.
  OP a rodný list / objednavatele.
  To vše mohou být kopie/scany odeslané jako příloha e-mailu.
  V originále nám musíte doručit OP zesnulého z důvodu vystavení úmrtního listu. Do 25 km od sídla firmy /Stříbro/ a po předchozí domluvě jsme schopni potřebné doklady osobně vyzvednout
 • Do 15-20 pracovních dnů doručíme urnu s popelem zesnulého, všechny doklady a související náležitosti na vámi udanou adresu.
 • Úmrtní list bude do 30 dnů doručen objednavateli pohřbu.
 • Platbu můžete provést převodem, složenkou nebo v hotovosti. Způsob a termín platby upřesníme po domluvě při objednávce.


Orientační ceník
Ceny jsou stanoveny dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění. Úplný ceník služeb a zboží je k dispozici v našich kancelářích a prodejních místech. Ceny základního sortimentu najdete i na těchto stránkách v kategorii katalog.


I. Bezobřadový pohřeb

 • dopravu zesnulého z místa úmrtí ke kremaci
 • kremační bezobřadovou rakev S4
 • parte do 15 ks
 • kremaci / zpopelnění
 • zadání dat pro vystavení úmrtního listu.
 • předání urny s popelem zesnulého na vámi určenou adresu / cca do 15 pracovních dnů.
 • konečná cena je zkalkulována pro spádovou oblast Plzeňského kraje okresu Tachov.
  ::alt


II. Pohřeb s obřadem / Ekonomický pohřeb

 • dopravu zesnulého z místa úmrtí k obřadu
 • pronájem obřadní síně, včetně pronájmu smuteční květinové výzdoby
 • kompletní organizační zajištění smutečního obřadu / hudba, instalace
 • pronájem obřadové rakve S6
 • kremační bezobřadovou rakev S4
 • parte do 15 ks
 • kremaci / zpopelnění
 • zadání dat pro vystavení úmrtního listu.
 • předání urny s popelem zesnulého na vámi určenou adresu / cca do 15 pracovních dnů.
 • konečná cena je zkalkulována pro spádovou oblast Plzeňského kraje okresu Tachov.
  ::alt

Ceny jsou ve standardu konečné. Cena se může navýšit pouze v případě převozu zesnulého mezi okresy, nebo od jiné pohřební služby. Případně při nedodání oblečení pro úpravu zesnulého o cenu pohřebního oděvu tzv. "rubáše". Cena na konečné objednávce bude tyto skutečnosti zohledňovat a bude konečná bez možnosti navýšení.
III. Sociální pohřeb / služba pouze pro obecní a městské úřady.

 • dopravu zesnulého z místa úmrtí ke kremaci
 • kremační rakev S1
 • parte do 5 ks
 • kremaci / zpopelnění
 • Úschova urny po dobu 12 měsíců v depozitu pohřební služby, pokud objednavatel nestanoví jinak.
 • konečná cena je zkalkulována pro spádovou oblast Plzeňského kraje.
  ::alt

Tento typ služby zajišťujeme pouze pro obecní a městské úřady. Pokud se do 96 hodin po úmrtí nikdo k zesnulému nepřihlásí je dotčený úřad povinen zajistit pohřbení zesnulého. Náklady poté účtuje případným dědicům, pokud se nedohledají, náklady přeúčtovává státu.

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro


construktion

[Nahoru ↑]