verze pro tisk

Druhy pohřbů


Bezobřadový pohřeb

Druhy pohřbů

Jedná se o zpopelnění zesnulého bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Na přání objednavatele pohřbu zajišťujeme přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu. Na sjednání tohoto typu pohřbu je vhodná telefonická, nebo online objednávka.
Urnu s popelem zesnulého do 15-ti pracovních dnů následně doručíme na Vámi udanou adresu, uložíme do pomníku nebo připravíme k vyzvednutí na pohřební službě.


Obřadový pohřeb

Druhy pohřbů

Jedná se o zpopelnění zesnulého s obřadem tj. rozloučením v obřadní síni, domě smutku nebo kostele či kapli. Obřad probíhá vždy podle Vašeho přání a představ. Vše je do detailu projednáváno u sjednávání pohřbu a při samotném obřadu je Vám po celou dobu k dispozici náš obřadník, který organizuje průběh celého obřadu. Zajistíme pro vás reprodukovanou hudbu, řečníka, církevní služby, květinovou vazbu. Vše diskrétně, podle vašeho přání, na vysoké profesionální úrovni. Vystavení zesnulého provádí naše pohřební služba na přání pozůstalých v obřadní síni ve Stříbře nebo po převozu v kostele či kapli.


Pohřeb do země

Druhy pohřbů

Pohřeb do země se provádí nejčastěji v kombinaci s církevním obřadem, nicméně, nemusí tomu tak být. Je poněkud náročnější na organizaci, ale s naší pomocí a zkušenostmi se ani takovéto formě pohřbení nemusíte vyhýbat. Zajistíme pro vás kompletní služby včetně organizačního zajištění celého průběhu obřadu podle vašeho přání a představ. (místo na hřbitově, vykopání hrobu, případně úpravu hrobky, obřad v obřadní síní, domě smutku nebo kostele, dopravu rakve a vazby k hrobu, hudbu, kompletní církevní služby, květinovou vazbu…)


Církevní pohřeb

Druhy pohřbů

Jedná se o poslední rozloučení se zesnulým v kostele nebo kapli. Pokud se rozhodnete pro církevní obřad konaný v kostele nebo v kapli, zajistíme vše potřebné pro důstojný průběh celého obřadu jako např.: zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, živé hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka a všechny specifické církevní ceremoniály. Po církevním obřadu se podle přání pozůstalých provádí kremace nebo uložení ostatků zesnulého do země.


Rozloučení s urnou zesnulého

V případě nečekaného úmrtí a vaší neodkladné služební cesty, zaplacené dovolené , pobytu pozůstalých mimo území republiky nebo jiné indispozice, nabízíme možnost rozloučení s urnou zesnulého . Provedeme řádný pohřeb se zpopelněným zesnulého a po vašem návratu zajistíme řádný obřad v obřadní síni u urny s popelem zesnulého. Celý obřad je plnohodnotnou náhradou obřadového pohřbu a zajistí vám důstojné poslední rozloučení se zesnulým. Celý obřad probíhá s reprodukovanou hudbou,květinovou výzdobou,řečníkem nebo s církevními službami.


Ekonomický pohřeb

Druhy pohřbů

Jedná se o zpopelnění zesnulého s obřadem v obřadní síní Stříbro s minimalizací nákladů pro pozůstalé. Zapůjčením vazby, využitím volného, méně frekventovaného termínu rozloučení v obřadní síni a optimálního využití převozního vozidla minimalizujeme náklady na celý úkon. Termíny převozu a pohřbu v tomto případě stanovuje pohřební služba. V nákladech je započítáno 10 ks smutečních oznámení, zapůjčení květinové výzdoby, obřadová rakev S2Z/černá na obřad, pronájem obřadní síně Stříbro, reprodukovaná hudba a převoz zesnulého k obřadu a zpopelnění.


Anglický pohřeb

Druhy pohřbů

Anglický pohřeb / quiet funeral je pohřební obřad s dodržením maximální diskrétnosti s vyloučením veřejnosti. Obřad probíhá v krátkém čase po úmrtí, bezprostředně po potvrzení účasti pozvaných smutečních hostů. Informace o úmrtí a proběhlém rozloučení se zesnulým jsou dodatečně po obřadu standardním způsobem zveřejněny. / Smuteční oznámení, tisk....
Průběh obřadu a další služby jako je vyrozumění, doprava a ubytování smutečních hostů, smuteční hostina, květinová výzdoba, církevní a řečnícké služby jsme schopni diskrétně a přesně podle vašich pokynů organizačně a materiálně zajistit.


Sociální pohřeb

Druhy pohřbů

Nastanou případy, kdy si člověk pohřeb nemůže dovolit a dokonce i případy kdy člověk zemře bez rodiny a majetku. O ty se musí postarat stát a vypravit tak zvaný sociální pohřeb. Tuto službu zajišťujeme pro obecní a městské úřady. Tomuto úkonu se říká tichá kremace. Pro zesnulého je vypravena kremační rakev, ve které se tělo zpopelní a urna s popelem pak zůstává jeden rok uložena na našem pohřebním ústavu. Když se do této doby nikdo o urnu nepřihlásí, urna se uloží do společného hrobu. Sociální pohřeb se vypravuje pokud se do 96 hodin k zesnulému nikdo nepřihlásí.


Vystavení zesnulého

Druhy pohřbů

Před posledním rozloučením můžeme na přání pozůstalých zajistit vystavení zesnulého v rakvi pod skleněným příklopem. Vystavení předchází profesionální úprava zesnulého (omytí, holení, česání, oblečení, popřípadě líčení). Vystavení probíhá před samotným obřadem v obřadní síni nebo kostele pro úzký okruh pozůstalých, pokud objednavatel pohřbu nerozhodne jinak. Prostor pro vystavení a samotná rakev se zdobí květinovou vazbou podle přání pozůstalých. Průběh vystavení může být provázen hudbou dle vlastního výběru.


[Nahoru ↑]