D003-Kříže bronzové / zdobené


Bronzové kříže s kristem. Velice kvalitně a detailně zpracovaný výrobek určený pro venkovní použití. Montáž se provádí čepováním do podkladového materiálu.

Montáž doplňků na kámen čepováním a lepením. Každá plastika má dva až 4 pevné body /čepy/ cca 1,5 cm do hloubky kamene. Montáž je dosti náročná na přesnost a materiálové vybavení.

Montáž je vhodné přenechat odborné kamenické firmě.


crooscroos b croos acroos ccroos d