verze pro tisk

Rozloučení s urnou zesnulého

Rozloučení s urnou zesnulého. Smuteční obřad " rozloučení s urnou zesnulého" je plnohodnotně srovnatelný s klasickým rozloučením s tělem zesnulého v obřadní síni. Není ovšem časově ani organizačně nijak limitován a umožňuje pozůstalým dostatek času nejen na organizaci ale zejména na částečné vyrovnání se ztrátou blízkého člověka. Obřad tak může více vystihnout a přiblížit význam a osobnost zesnulého.

Rozloučení s urnou zesnulého

Rozloučení s urnou zesnulého probíhá nejdříve 15 dní po úmrtí. Smuteční akt můžeme uspořádat v obřadní síni, kostele, nebo před uložením urny do pomníku přímo na pohřebišti.
V případě dřívějšího uložení urny doma nebo jiném místě je pietní akt vlastně časově neomezen. Uložení urny zesnulého na pohřebišti je konečný akt smíření se ztrátou blízkého člověka a odevzdání zesnulého k věčnému odpočinku.


Tato forma smutečního obřadu řeší většinu problémů, které bránily pozůstalým v uspořádání tradičního a důstojného posledního rozloučení se zesnulým:

 • časově neomezený termín rozloučení. Může tak zohlednit emocionální stav pozůstalých, dlouhodobou nepřítomnost v republice, nemoc, jiné události v rodině.
 • můžete organizačně obřad maximálně přizpůsobit svým představám, včetně výběru smutečních hostů.
 • smuteční obřad zorganizujete přesně na míru zesnulému. Včetně hudby, obsahu proslovů, výzdoby obřadní síně apod.
 • tento obřad je už opravdu o rozloučení se zesnulým. Není zatížen naší emocionálně nezvladatelnou bolestí nad ztrátou milované osoby.
 • není vyžadován formální oblek a vhodné jsou pouze symbolické květinové dary. Smnuteční síň bude vyzdobena a připravena na důstojné rozloučení pohřební službou.
 • celý obřad by měl proběhnout v uvolněnější atmosféře a měl by navodit atmosféru smíření, úcty a vzpomínek.
 • poměrně častým důvodem rozloučení s urnou zesnulého bývá přání nejbližších si po určitou dobu ponechat urnu doma nebo jiném místě. Následné uložení do pomníku by proto mělo proběhnout jako důstojný pietní akt. / v tomto případě většinou jako "poslední rozloučení před uložením urny do pomníku" přímo na pohřebišti.


A. Rozloučení s urnou zesnulého v obřadní, smuteční síni ve Stříbře

smilleRozloučení s urnou zesnulého ve smuteční síni je profesionálně připraveno a navrženo. Celý průběh obřadu máte možnost upravit podle svých představ a požadavků. My vám při objednávce ukážeme všechny možnosti, s kterými můžete disponovat a vaše individuální požadavky citlivě do celého obřadu zakomponujeme.Uvítáme Vaší přitomnost nebo konzultaci při instalaci celého projektu.

Naší představou a snahou je, aby celá instalace co nejvíce vyjadřovala osobnost zesnulého popřípadě přiblížila jeho zájmy a život. Ukázat zesnulého jako člověka, který odešel, ale v nás zůstává a zanechal nám tu svým životem, láskou a péčí nesmazatelnou stopu.Z tohoto důvodu jsme pro tento typ rozloučení připravili symbolickou, stupňovitou instalaci:

 • vysoká variabilita celé instalace nám umožňuje neopakovatelnost a jedinečnost každého smutečního aktu.
 • vrcholem instalace je urna s popelem zesnulého. Urna je stylově zdobena a usazena podle vybrané dekorace. Je doplněna decentní smuteční vazbou jež je tvarově a velikostně vytvořena přímo k tomuto účelu. Druh a barvu květů si vybírá objednavatel.
 • ostatní stupně jsou určeny k instalaci ostatních dekorativních prvků. Květinové výzdoby, váz, svícnů a dalších předmětů vztahujících se k zesnulému.
 • součástí instalace může být foto zesnulého, smuteční oznámení, motto, vzkaz či přání pozůstalých, popřípadě nekrolog..
 • nedílnou součástí jsou svíce a svíčky, které by měly světelnými efekty podtrhnout celkovou atmosféru obřadu.
 • velký důraz klademe na individualitu instalace a proto celou instalaci připravujeme spolu s pozůstalými nebo jejich zástupcem. A to buď formou konzultace nebo nejlépe s jejich přímou účastí.
 • zajistíme řečníka civilního nebo církevního. Jsme ochotni zkonzultovat váš vlastní smuteční projev nebo poskytnout vzor a příklady smutečních projevů pro inspiraci.
 • pomůžeme vám s výběrem reprodukované nebo živé hudby.
 • nakonec organizačně zajistíme celý průběh připraveného obřadu, včetně případného ukládání urny do pomníku, přípisu jména na pomník a smuteční hostiny.
 • délku obřadu ovlivňuje délka hudebních skladeb, obrazové prezentace a smutečních projevů. V průměru se délka obřadu pohybuje od 35 do 45 minut.


var 1
Varianta instalace posledního rozloučení. Možnosti instalace jsou neomezené. I tato základní varianta je proměnná jak barevně tak tvarově sestavením jednotlivých dílů. Tato instalace je základní varianta bez individuálních dekorativních prvků.

::alt.....
Variabilita a možnosti instalace jsou opravdu nekonečné. Můžeme celé rozloučení tématicky zaměřit a od základu přizpůsobit vašim představám. Společně jistě vytvoříme neopakovatelnou a nezapomenutelnou atmosféru a důstojné rozloučení se zesnulým.


Průběh smutečního obřadu v obřadní síni:

snbmillo

A/ Za doprovodu hudby vstupují smuteční hosté do obřadní síně. Pozůstalí a smuteční hosté ukládají smuteční kytice před urnu zesnulého a zapalují svíčku.

B/ Následují projevy řečníka, popřípadě církevní ceremoniál. Po projevech následuje hudba s promítáním osobních nebo žánrových obrázků. / délku a obsah jak hudby, obrazové prezentace a smutečních projevů upřesňujeme při objednávce./

C/ Pozůstalí poděkují smutečním hostům za účast a následuje kondolence pozůstalým.
D/ Obřad může pokračovat průvodem k pomníku, kde dojde k uložení urny do pomníku./ není podmínkou, uložení urny se může provádět dodatečně.

F/ Po skončení celého obřadu může proběhnout smuteční hostina, nebo občerstvení smutečních hostů. /není podmínkou ani pravidlem/


::alt

Cena kompletního obřadu včetně organizace, pronájmu a výzdoby smuteční síně je 2 500,-Kč včetně DPH.B. Poslední rozloučení s urnou zesnulého před uložením do pomníku

angelsNejméně formální varianta rozloučení se zesnulým. Většinou jen pro úzký okruh pozůstalých. Není vyžadován formální oblek. Doporučuje se jen symbolická květinová vazba. Záleží na domluvě pozůstalých.

Zajistíme pro vás:

A/ Otevření a přípravu pomníku k uložení urny./ případnou montáž sklípku
B/ Důstojnou instalaci urny před samotným uložením do pomníku.
C/ Květinovou vazbu dodáme podle objednávky až k pomníku.
D/ Řečnické nebo církevní služby.
E/ Živou, v krajním případě reprodukovanou hudbu.
F/ Následné uzavření a začištění pomníku.
G/ Nápis nebo přípis na desku nebo kámen včetně obnovy písma a montáže.


::alt

Cena oficiálního uložení urny do pomníku je cca 1 000,-Kč včetně DPH. Cena se odvíjí od požadavků a představ pozůstalých na průběh obřadu. / smuteční vazba, hudba, řečnické a církevní služby. /::alt.....::alt
Do pomníku se urny ukládají v originálním plastovém obalu vydávaném krematorii. Urna je značena štítkem se základními údaji o zesnulém a vtlačeným identifikačním číslem, pod kterým je urna evidována a dá se tak i po dlouhé době i v případě poškození ztotožnit. Urna se ukládá do sklípku / buňky usazené v pomníku pod zákrytovou deskou. Sklípek může být betonový na 6 až 12 uren, plastový na 2 až 6 uren, anticorový na 2 až 4 urny.
Další možnosti uložení urny s popelem zesnulého najdete na
Možnosti důstojného uložení zpopelněných ostatků zesnulého.

::alt
Cena neoficiálního uložení urny (otevření pomníku, uložení urny, uzavření a začištění zákrytové desky pomníku ) je 300,-Kč včetně DPH.


Ozdobné obaly na úřední urny vhodné k rozloučení s urnou zesnulého


a..a..a
Exklusivní ozdobné obaly na urny. Ušlechtilý materiál, skvělý desing, precizní zpracování s velkým podílem ruční práce. Z důvodu unikátnosti vhodné spíše do interiéru. K obřadu vám nabízíme formu zapůjčení.


a..a
Ukázka uren vhodných k obřadu a zároveň k uložení urny v exteriéru. ( v kolumbáriu nebo v urnové skříni na zákrytové desce pomníku. ) Provedení hliník, měď. Výhodný poměr - cena versus kvalita a estetické zpracování. Další ukázky včetně cenových relací najdete v kategorii katalog - urny. K obřadu vám nabízíme formu zapůjčení.


A..A..A
V případě následného ukládání urny v exteriéru do kolumbária nebo do anticorové skřínky na zákrytové desce pomníku, vám zajistíme nápis na urnu. /Jméno, příjmení, datum narození a úmrtí, popřípadě motto./ Nápis provádíme speciálním foliovým plastickým písmem v barvě zlatá, stříbrná, bílá, černá. Zaručujeme kvalitu a trvanlivost nápisu. Cena nápisu na urnu cca 150.-Kč. / podle velikosti a počtu písmen.

black Q7
redakce for the web ps

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

I3GkF8GPF

středa, 15. březen 2017
16:50

whoah this blog is magnificent i love reading your posts.Keep up the great work! You know, many people are looking around for this info, you could help them greatly.


posted by: I3GkF8GPF (xmknkykb(a)outlook.com) [Odpovědět]

GXujiykj

středa, 15. březen 2017
20:20

its not always addiction which make people fat…many other people who are addicted towards food, work, etc. are found slim, fit and healthy..well yoga is the best option to get rid over the extra fats..


posted by: GXujiykj (nb1buvwnue5(a)outlook.com) [Odpovědět]

NJXkZTAK

čtvrtek, 16. březen 2017
03:45

This post was amazing. You definitely hit everything on the nail, especially to those endorsements of JC Litas & Miu Miu Infused blogs.Your blog definitely stands out, which makes you different than all of the other bloggers. To you it may not be a competition, but to everyone else... it is.Please don't stop blogging.Luis


posted by: NJXkZTAK (kxd0c0shin(a)outlook.com) [Odpovědět]

oq0jGxaP96

čtvrtek, 16. březen 2017
03:50

So excited I found this article as it made things much quicker!


posted by: oq0jGxaP96 (pa1p73tcyk(a)outlook.com) [Odpovědět]

48ViDsI7i

čtvrtek, 16. březen 2017
09:07

I find I have so many ideas for series, I do a post intending to write several more, then get sidetracked chasing posts that feel more “timely”. Example – I need to finish a series on “Barriers to Worship” (the follow-ups are started but not finished). I will also do a series on “biblical foundations of worship” but I want to call it something more interesting than that.


posted by: 48ViDsI7i (1jh2ts7lehu(a)outlook.com) [Odpovědět]

oyQRNiSKEM

čtvrtek, 16. březen 2017
19:08

I much prefer informative articles like this to that high brow literature.


posted by: oyQRNiSKEM (jfj28azkc3r(a)outlook.com) [Odpovědět]

xkYqUKFvRM

čtvrtek, 16. březen 2017
19:40

Hello Anne, The article on the Easter bread only intrigued me to go look into all of my Italian cookbooks and not find a single cheese bread made at Easter. They are all sweet and they are what I am accustomed to, thanks to Maria’s recipe I will try the cheese bread tomorrow after I purchase all of the ingredients. I was one of the guests at Bob and Marilyn’s home, the guy who did most of the chopping. Sincerely, Anthony


posted by: xkYqUKFvRM (ud53b7hkxdh(a)outlook.com) [Odpovědět]

CqGAJr2kew5I

pátek, 17. březen 2017
22:58

Can you hook up compter speakers to a home stereo system?I have a 5th wheel with a cheap DVD home theater. Sounds OK except for Base. Can I use a old computer subwoofer and connect it to the stereo?


posted by: CqGAJr2kew5I (eq643rwe(a)outlook.com) [Odpovědět]

wSJ0iGJptOuW

pátek, 17. březen 2017
23:32

This is a bit much, especially with 4 celbrity deaths in the past week. It wouldn’t be as bad if not for that (hacking aside), but this is just not the time to b claiming folks are dead, y’know?


posted by: wSJ0iGJptOuW (c7uxm5sl(a)outlook.com) [Odpovědět]

gtJuzyeA

sobota, 18. březen 2017
08:30

Of the panoply of website I've pored over this has the most veracity.


posted by: gtJuzyeA (82chg48b9bq(a)outlook.com) [Odpovědět]

4PskEv39Z2X

sobota, 18. březen 2017
11:28

I used to be recommended this website by my cousin. I’m now not sure whether this submit is written via him as no one else know such specific about my problem. You’re wonderful! Thanks!


posted by: 4PskEv39Z2X (9cy1ua51(a)outlook.com) [Odpovědět]

bCJiF328

sobota, 18. březen 2017
12:06

Thanks for introducing a little rationality into this debate.


posted by: bCJiF328 (h383l3po(a)outlook.com) [Odpovědět]

bDHsYGsNz

sobota, 18. březen 2017
18:31

I am forever indebted to you for this information.


posted by: bDHsYGsNz (3dozw9ola(a)outlook.com) [Odpovědět]

lkeoUcMfy

neděle, 19. březen 2017
06:12

Now I know who the brainy one is, I'll keep looking for your posts.


posted by: lkeoUcMfy (czh7usr2(a)outlook.com) [Odpovědět]

MN68svK7VdGA

neděle, 19. březen 2017
12:06

Please keep throwing these posts up they help tons.


posted by: MN68svK7VdGA (69cc4svqn(a)outlook.com) [Odpovědět]

1hO7H7uPsVBJ

neděle, 19. březen 2017
14:42

Walking in the presence of giants here. Cool thinking all around!


posted by: 1hO7H7uPsVBJ (724tu719qb(a)outlook.com) [Odpovědět]

FHUEUtHGuNsZ

neděle, 19. březen 2017
23:57

| July 3rd, 2009 993850 457524Oh my goodness! a amazing write-up dude. Thanks a good deal Nonetheless We are experiencing trouble with ur rss . Do not know why Not able to sign up to it. Possibly there is anybody finding identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 623868


posted by: FHUEUtHGuNsZ (1fgj92xw2r(a)outlook.com) [Odpovědět]

nh0zT5icb

pondělí, 20. březen 2017
11:37

It's really great that people are sharing this information.


posted by: nh0zT5icb (sxisuuk9r1(a)outlook.com) [Odpovědět]

Kr0veGMrCyM

pondělí, 20. březen 2017
16:05

Boom shakalaka boom boom, problem solved.


posted by: Kr0veGMrCyM (kz3bkqh7d(a)outlook.com) [Odpovědět]

7DmsmQpHVFyP

úterý, 21. březen 2017
05:46

HAHA HAHA but I thought they are stronger, stronger people don't pay back.. On its own terms lol... which will be Look we are sorry to you from our criminal fore-fathers stealing and cheating you out of your land, please take this 7 million and share it outOh yeah there stronger alright.. lol.Hated by Most


posted by: 7DmsmQpHVFyP (0l7mebv0(a)outlook.com) [Odpovědět]

IUfh7Y8WCOx

úterý, 21. březen 2017
16:51

Nyari ide tulisan buat saya tidak lah susah. Buat saya yang sulit adalah mengeksekusi ide tersebut menjadi sebuah tulisan. Biasaa.. penyakit saya suka menunda-nunda. TONGKONANKU selesai posting Cara Menginap di Hotel Berbintang dgn Harga Murah


posted by: IUfh7Y8WCOx (5cgfcy04yux(a)outlook.com) [Odpovědět]

UTn8teyCQ5X

středa, 22. březen 2017
01:16

. Israel’s Ambassador to the IAEA Ehud Azoulay, has censured the initiative, saying the Arab nations have no moral right to point fingers. As an aside, it is noteworthy how much the Guardian is quoted above when one considers that only days ago the air here was filled with persons telling the US editor in chief how to do her job.


posted by: UTn8teyCQ5X (sdwlmtdd(a)outlook.com) [Odpovědět]

iuTfSj5IFy

středa, 22. březen 2017
03:51

I think groups as such, are fearful of opening the doors to others.The J in JVP implies that it’s a safe place for Jews to be dissenters of Israel. YJP, with any involvement of Arthur Waskow, seems likean insincere organization, devoted to obfuscation and spin.


posted by: iuTfSj5IFy (hb0mf0xxm(a)outlook.com) [Odpovědět]

v9Jt1DNNeYVP

středa, 22. březen 2017
18:30

If information were soccer, this would be a goooooal!


posted by: v9Jt1DNNeYVP (e34cqn0uh(a)outlook.com) [Odpovědět]

3pYt1CA4

středa, 22. březen 2017
20:32

I just wanted to thank you for doing this, David. Right now, I don't think I can finish the week, commenting here. But I do appreciate the effort you're putting in. Thanks.


posted by: 3pYt1CA4 (plqpqnc1(a)outlook.com) [Odpovědět]

WL2b0Jqq

středa, 22. březen 2017
21:48

hey did you have to talk to someone to go into the church or is it open to the public. I ask this because i want to go and see t his church. Please write back.


posted by: WL2b0Jqq (73qd0o74d4(a)outlook.com) [Odpovědět]

9cJFEOZeN

čtvrtek, 23. březen 2017
09:14

Hope we see some maps like this 3 months from now.. I Know,lets enjoy the fall first..Actually these old bones are dreading winter this year..Seems like the older you get the colder you feel..Hope everyone enjoys the early taste of fall…


posted by: 9cJFEOZeN (sj9b1b82vt(a)outlook.com) [Odpovědět]

DevAHowE

čtvrtek, 23. březen 2017
15:38

I have been a deeply involved as a volunteer in high school and college age youth ministry for the last 20 years and it is disheartening in the extreme to hear youth admit that they know next to nothing about the faith and moral teaching of the Catholic faith. This after 12 years of Catholic education.


posted by: DevAHowE (o6fmm6z94ct(a)outlook.com) [Odpovědět]

PgdOpRY4M2

čtvrtek, 23. březen 2017
16:21

Beste Teus,Wat je schrijft is herkenbaar, het management associeert de waarderende benadering nog vaak met ‘soft’. Practitioners weten dat dat niet zo is en dat het leidt tot belangrijke en vaak ingrijpende beslissingen. De waarderende gesprekken zijn een belangrijke katalysator in het AI-proces, van belang is hoe je daarna de opbrengsten oppakt en verder tilt naar de volgende fasen in het waarderende proces. Succes ermee!Robbert Masselink. Keynote Consultancy


posted by: PgdOpRY4M2 (8bpv2m9b8cp(a)outlook.com) [Odpovědět]

ve96lRSdo

čtvrtek, 23. březen 2017
16:33

Persino Internet Explorer (perlomeno fino alla versione 6) dichiara di essere basato su Mosaic.Basta scegliere Help --> About Internet Explorer per leggereBased on NCSA Mosaic. NCSA Mosaic(TM); was developed at the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign. [...]


posted by: ve96lRSdo (isviap4w(a)outlook.com) [Odpovědět]

26s34Gj9Th

čtvrtek, 23. březen 2017
19:19

I think google plus will take the lead because acordin to this site , 7 million american desactivated their fb account I wonder how will they response to that .P.S the original article is in arabic for a tranlated copy use google translate plz


posted by: 26s34Gj9Th (r4kisx8f0(a)outlook.com) [Odpovědět]

NDX10D3n

pátek, 24. březen 2017
02:31

That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. Thanks!


posted by: NDX10D3n (k54fqvzrhmy(a)outlook.com) [Odpovědět]

M3CBdWMDR

sobota, 25. březen 2017
04:00

Thanks for contributing. It's helped me understand the issues.


posted by: M3CBdWMDR (v7im17b7(a)outlook.com) [Odpovědět]

J9yTLi2vV

sobota, 25. březen 2017
06:00

Becky...your daughters are so beautiful...a reflection of their mother! This spring has certainly been a whirlwind of activities at your home. And it's been filled with so much JOY! Having your children live nearby is definitely a joy...Hope you are feeling better today...xoxoJ


posted by: J9yTLi2vV (06aj9zz7l9x(a)outlook.com) [Odpovědět]

9W06VVHfeh

sobota, 25. březen 2017
10:37

I find it curious that a libertarian would favor a statist solution to a free market one. Why not fund students instead of schools? Let the money follow the student.


posted by: 9W06VVHfeh (x63wk9ceh(a)outlook.com) [Odpovědět]

CfGOcT4V

sobota, 25. březen 2017
16:40

Thanks, FI Fighter. If you follow these steps year after year, you’re sure to have a life free of excessive worrying that you don’t have enough money to live comfortably.


posted by: CfGOcT4V (huu755r1wg(a)outlook.com) [Odpovědět]

RbaGmVEZd6

sobota, 25. březen 2017
20:48

All of these articles have saved me a lot of headaches.


posted by: RbaGmVEZd6 (z5upn4nw2sl(a)outlook.com) [Odpovědět]

yE7T4FzC40

neděle, 26. březen 2017
06:42

Hello! Just came across your fantastic website whilst looking for a photo of Christine Crowshaw to use in my concert society brochure. Hope all is well… I shall be asking our mutual friends for your mobile number so that I can have a little chat with you.


posted by: yE7T4FzC40 (s75ppdg36m(a)outlook.com) [Odpovědět]

96gGTOGn

pondělí, 27. březen 2017
02:07

I love this pretty colour... though I never liked bubblegum as a kid! I especially love the paper mache bird. Oh how I wish Anthropologie shipped to Australia!And that chair is gorgeous!


posted by: 96gGTOGn (n2cp1ntjm(a)outlook.com) [Odpovědět]

2ZPeh9WmX

pondělí, 27. březen 2017
12:45

Ya learn something new everyday. It's true I guess!


posted by: 2ZPeh9WmX (lhk0f8gz4(a)outlook.com) [Odpovědět]

1qvxSjTq4

úterý, 28. březen 2017
00:03

You might wish to expand on the details of the problem outlined above. I am seeing '0' values for advanced segment details up until the 28th of April. After that, the values are double or more what I would expect them to be.


posted by: 1qvxSjTq4 (0wke89azgdj(a)outlook.com) [Odpovědět]

ljdE9V05Y0RW

úterý, 28. březen 2017
06:28

Some of my videos have the creative commons option faded out and I am unable to change the license even though the video is mine. When I noticed this I changed the 'embedding' ability to 'NO'. I would like to let others use my videos but only if they are going to give me credit. Is it too late to change it?


posted by: ljdE9V05Y0RW (dli79oax(a)outlook.com) [Odpovědět]

HjSoJx6sf

úterý, 28. březen 2017
08:58

Alright alright alright that's exactly what I needed!


posted by: HjSoJx6sf (kzokxmpa(a)outlook.com) [Odpovědět]

Wyo6jacoAgI

úterý, 28. březen 2017
10:39

A provocative insight! Just what we need!


posted by: Wyo6jacoAgI (njxz3te2e6(a)outlook.com) [Odpovědět]

5zpv9ECZ1hS

úterý, 28. březen 2017
13:54

In the complicated world we live in, it's good to find simple solutions.


posted by: 5zpv9ECZ1hS (gx981pyvj(a)outlook.com) [Odpovědět]

zi0OHKU0

úterý, 28. březen 2017
23:03

So few people say Thank You nowadays. So let me say Thank You, Brian. Your podcasts are so incredibly useful. I feel like I’m getting an MBA in Brand Marketing just by listening to your show.


posted by: zi0OHKU0 (55mtpuyot(a)outlook.com) [Odpovědět]

CwjxUU8DBa3R

středa, 29. březen 2017
05:43

Its such as you read my thoughts! You appear to know a lot about this, such as you wrote the book in it or something. I think that you just can do with a few % to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.


posted by: CwjxUU8DBa3R (eqs5fylws8(a)outlook.com) [Odpovědět]

exoFDZwPLPq

středa, 29. březen 2017
12:34

All of my questions settled-thanks!


posted by: exoFDZwPLPq (c1frmbh4538(a)outlook.com) [Odpovědět]

ZwZxzN5FZX2

středa, 29. březen 2017
15:41

The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!


posted by: ZwZxzN5FZX2 (dgrbdvwsqqr(a)outlook.com) [Odpovědět]

LJMOvTF0sOsy

čtvrtek, 30. březen 2017
22:14

Yours is a clever way of thinking about it.


posted by: LJMOvTF0sOsy (qyzygrij(a)outlook.com) [Odpovědět]