verze pro tisk

Pojištění pohřbu - Pieta

POJIŠTĚNÍ POHŘBU PIETA

Pojištění pohřbu - Pieta

Pojištění PIETA je jednorázově placené rizikové životní pojištění u České pojišťovny a.s., které zajistí úhradu nákladů spojených s pohřbem.

Výhody

A/ Pojištění PIETA usnadní pozůstalým starosti s finančními prostředky na jeho vypravení. Navíc pojištěný má jistotu, že vložené peníze budou skutečně použity na vypravení pohřbu a ne k jiným účelům.

B/ Výplata je vázána pouze na doklad o vypravení pohřbu. K prostředkům má po dobu trvání pojištění přístup pouze pojištěný (zároveň pojistník) a pojistné plnění se vyplácí tomu, kdo pojištěnému v případě úmrtí vypraví pohřeb.

C/ Pokud skutečná výše nákladů na pohřeb nedosáhne sjednané pojistné částky, zbylé prostředky vyplácí pojišťovna obmyšlenému - tedy osobě, kterou pojištěný určí za tím účelem ve smlouvě při sjednání pojištění.

D/ Prostředky uložené v pojištovně se úročí garantovaným růstem 2,4 % ročně. Platí, že čím dříve se sjedná pojištění, tím je pojistné pro klienta výhodnější.

E/ Pokud si klient dohodne předem podobu pohřbu s pohřebním ústavem, je umožněno nastavit přednostní výplatu plnění ve prospěch určeného pohřebního ústavu. Pojistná částka je vyplacena až oproti dokladu o vypravení pohřbu. Pokud si s pohřebním ústavem sjednáte podobu a průběh pohřbu tak pouze pokud byla dodržena dohoda o průběhu smutečního obřadu.

F/ Můžete si stanovit celý průběh pohřbu od smuteční hudby, květinové výzdoby až po smuteční hostinu a místo uložení.

Se stanovením potřebné výše pojistné částky se obraťte na pracovníka pohřebního ústavu. Poradíme Vám s ohledem na Vaši představu o průběhu smutečního obřadu a souvisejících úkonech. Včetně informací o možnostech uzavření pojistné smlouvy.

Fakta

Nejnižší vstupní věk je 25 let.

Nejvyšší vstupní věk je 80 let

Minimální pojistná částka k vyplacení je 20 000 Kč.

Maximální pojistná částka k vyplacení je 1 000 000 Kč.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a končí úmrtím pojištěného.

Příklad:

Klient má zájem si zabezpečit úhradu nákladů na pohřeb ve výši pojistné částky 20 000 Kč.

Kolik zaplatí při sjednání pojištění?

Žena

30 let / 7 474 Kč

40 let / 9 336 Kč

50 let / 11 530 Kč

60 let / 13 988 Kč

Muž

30 let / 8 768 Kč

40 let / 10 836 Kč

50 let / 13 128Kč

60 let / 15 420 Kč

Česká pojišťovna, aktuální informace
dbs

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

[Nahoru ↑]