verze pro tisk

Křížová cesta

Bůh vidí oběť Kristovu současně s naším životem. Každodenně trpí lidé v bolestech a umírají. Tak náš Pán pokračuje ve své oběti nebeskému Otci za spásu člověka.
Křížová cesta je vlastně cesta životem.

Křížová cesta


Křížová cesta

Křížová cesta je zpodobení utrpení Krista na poslední jeho cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota) po Via Dolorosa.
Ve 14 zastaveních křížové cesty si připomínáme, kolik těžkých věcí Ježíš prožil a vydržel poté, co byl vydán k ukřižování. To je událost, která se odehrála na Velký pátek, který slavíme těsně před Velikonocemi. Protože máme celou postní dobu prožívat tak, abychom se obrátili a co nejvíce přiblížili k Ježíši, mohou nám k tomu být jednotlivá zastavení dobrými pomocníky.kc1
I. JEŽÍŠ JE ODSOUZEN NA SMRT

Veliký a mocný v slově a činu byl Pán za svého veřejného působení.Dotkl se hluboce myšlení i jednání mocných, jedl s hříšníky,dával přednost chudým a nemocným.V této hodině se mu všichni mstí.Pane já vím, že budu souzen, když se pokusím žíti trochu jako Ty.Pomoz mi bojovat, pomoz mi žíti Tvé evangelium až do konce.kc2
II. JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ
PÁN MLČKY BERE KŘÍŽ NA SVÉ RAMENO

A přece je to břímě těžké: Ježíš na celé cestě utrpením bere na sebe jeden za druhým hříchy celého světa i hříchy mé. Pane, pomoz mi pochopit,že ten nejlepší skutek není ničím, není-li zároveň mlčenlivým vykoupením. Dej mi, Ježíši, každého rána a vždy a znovu začínat na cestě kříže.kc2
III. JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ

Na okamžik jakoby Pán, tolik oslabený, zaváhal a padl.Bůh klesl do prachu cesty. Vydali jsme se tolikrát za Tebou, Pane, ve chvíli jsme se Ti odevzdali úplně, ale pak jsme se ohlédli po tvorech a po sobě, zaváhali jsme a opustili jsme Tě. A v té chvíli nás obklopila smutná samota. Ušetři nás, Pane, zbytečných chyb, které nás vzdalují od Tebe i z Tvého staveniště, kde se staví svět.kc2
IV. JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU

Tvá Matka kráčí na křížové cestě za Tebou. Jde v zástupu, bezejmenná,ale nepouští Tě z očí. Ona však zná Tvé bolesti, ona trpí Tvé bolesti, aniž se ti přiblíží, aniž se Tě dotkne,aniž na Tebe promluví. Spolu s Tebou, Pane, ona spasí svět. Spasiteli Božský, nauč mne jít mezi lidmi se sžírajícím zájmem pochopit jejich zlo a jejich hřích.kc2
V. ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠI NÉSTI KŘÍŽ

Šimon potkal Pána i přinutil se ku pomoci. Pane, Ty Všemohoucí, Ty si dáváš pomoci nemohoucím člověkem.Ty sám chceš mít zapotřebí člověka. Já potřebuji lidi, ale odmítám pomocné ruky.A přece po mém boku kráčí přítel, i ti nejmilejší. Spasiteli, dopřej mi poznat a příjmout všechny Šimony na mé cestě, i když budou někdy přinuceni.kc2
VI. VERONIKA UTÍRÁ JEŽÍŠOVI TVÁŘ

Pane, tato žena se na Tebe dívala dlouho, trpěla tvou bolestí a když už to nemohla vydržet, odstrčila vojáky a rouškou Ti utřela obličej. Přetrpělivý Ježíši, často tak v životě spěchám a chodím kolem Tebe bez povšimnutí. Odpusť můj zahalený zrak- nevidí Tvé velké Světlo! Ale jen přijď ke mně, moje dveře jsou otevřeny dokořánkc2
VII. JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ

Pane, už nemůžeš dále.Tentokráte nejenom váha kříže Tě poráží, ale také únava Tě drtí. Opakovaná utrpení uspávají vůli. Naše hříchy jsou strašným uspávacím prostředkem pro naše svědomí. Rychle si zvykáme na zlo. Nejednou jsme daleko od cesty, kterou jsi nám určil. Ježíši, zachovej sílu mého ducha! Ušetři mne zvyku, který uspává a zabíjí.kc2
VIII. JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ ŽENY JERUSALÉMSKÉ

Ženy velice dobře vyciťují, do jakého postavení byl Pán vehnán. A ony jsou také bezmocné, proto pláčou, pláčou ze soucitu. Pane,my také umíme mít soucit s Tvými bolestmi a bolestmi světa. Ale plakat nad svými hříchy, to je něco jiného. Ano, my dovedeme najít viníka jinde, jenom ne na sobě. Trpící Ježíši, dej nám pochopit, že jsme hříšní.kc2
IX. JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ

Nový pád. Vojáci ho tlučou, aniž se hýbe. Jsi mrtev Pane? Nikoliv, ale jsem u konce se svými silami.-Minuta strašné úzkosti. Ježíši tys padl, avšak až na vrcholku Kalvárie. My také někdy znovu padáme. A přece Ty nás čekáš na Kalvárii, neboť chceš změřit naši důvěru.-Ztratíme-li odvahu, jsme ztraceni, bojujeme-li, jsme zachráněni. Dobrotivý Ježíši, vlij do hloubi naší duše velikou důvěru v Tebe.kc2
X. JEŽÍŠ JE ZBAVEN ŠATŮ

Pán už neměl nic než své šaty, ty utkala kdysi jeho Matka. Ale i ty jsou zbytečné, jediná věc potřebná je Tvůj kříž. Ježíši, i my se musíme zbavit všeho vnějšího, na čem lpíme. Pane, strhni Ty sám poslední naše roucho,vždyť my dobře víme, že se musí zemřít, aby se dosáhlo života.kc2
XI. JEŽÍŠ JE PŘIBIT NA KŘÍŽ

Hle, Beránek Boží, který se klade na oltář kříže! Takový jsi, Pane, přesný, celý se dáváš napnout na kříž a dokonale přibít. I my se máme položit na kříž přítomného okamžiku, aniž si vybíráme dřevo utrpení.- Nikde jinde Tě nenajdeme. Zde na kříži na nás čekáš, tady se společně zachráníme, tady se společně spasíme .kc2
XII. JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

Ještě několik hodin, minut, okamžiků. A jsi už, Pane, na konci své cesty. A přece jsou tak dlouhé, poslední hodiny umírání. Hle, Pane Ježíši, Ty jsi dokázal odepřít veškeré jiné činnosti, abys mohl obejmout tato zkřížená dřeva, pro něž jsi byl zrozen. A již Pán odevzdal všechno z veliké lásky. Poslední odevzdání: ,,Otče, do Tvých rukou poroučím ducha svého." Srdce nesmírné, Srdce přetékající, Srdce těžké jako svět - svět hříchu a bídy, kterou On nese.kc2
XIII. JEŽÍŠ POLOŽEN DO KLÍNA SVÉ MATKY

Pomalu je snímán s kříže, jako člověk znavený svou prací upadá do sladkého spánku. Tvá Matka Tě přijala do svého náručí. Tak přišel Pán, aby splnil vůli Otcovu, aby sloužil. Jsme také tak znaveni ze služby nebeskému Otci? Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.kc2
XIV. JEŽÍŠ POLOŽEN DO HROBU

Už je Ježíš pohřben a kámen je přivalen. Rodina pláče, přátelé jsou opuštěni. Ale, Pane, ještě není konec. Ty umíráš až do konce světa a my to dobře víme. Lidé se střídají na křížové cestě. My také kráčíme a máme ještě svůj úkol. Rozdělujeme si mezi sebe, co Ty jsi přijal za úkol posvětit.

Je-li cesta jednotvárná a těžká, vede-li do hrobu, my víme, že za hrobem čekáš na nás Ty ve slávě. Pane, pomoz nám kráčet pevně každý na svém místě uprosřed velikého zástupu lidí, abychom Tě stále viděli a pomáhali Ti.::alt
black Q7
editor for the web ps

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

1f0en4TYn

středa, 15. březen 2017
09:52

God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.


posted by: 1f0en4TYn (ce6e8cfn7(a)outlook.com) [Odpovědět]

snFmvx4vGw

středa, 15. březen 2017
10:34

Thank God! Someone with brains speaks!


posted by: snFmvx4vGw (h3reg9toa03(a)outlook.com) [Odpovědět]

aE7AKhICV9

středa, 15. březen 2017
15:51

I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.


posted by: aE7AKhICV9 (g71zn6q0(a)outlook.com) [Odpovědět]

67mruTDp

středa, 15. březen 2017
21:37

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?


posted by: 67mruTDp (ltmyvw57w25(a)outlook.com) [Odpovědět]

7UFPUleS4I

čtvrtek, 16. březen 2017
04:09

It takes 5 days to get into the vacation mode, does it? Well then, there’s hope. LOL! It’s a matter of learning how to slow down, and it takes me a bit to get there.


posted by: 7UFPUleS4I (f44222pv(a)outlook.com) [Odpovědět]

q2MZkpq6g

čtvrtek, 16. březen 2017
04:40

Better to get it right than to rush it! Super excited to see it when it’s ready! I’m totally loving the artwork – really fun! You shouldn’t feel bad for not hitting the deadline, this almost always happens when creative minds are at work!


posted by: q2MZkpq6g (1gcpldca0(a)outlook.com) [Odpovědět]

8xOck3RNSRfQ

čtvrtek, 16. březen 2017
07:33

- I still think MJ’s free throw dunk is better than any of these guys. He draws his arm back as he glides (flies) in the air. Vinsanity is pretty insane though… How come there’s no 20th attempt dunk by the Bird Man Chris Anderson on this video? LOL


posted by: 8xOck3RNSRfQ (zcvb4ljnjx(a)outlook.com) [Odpovědět]

fYkIZQTjFwyy

čtvrtek, 16. březen 2017
13:20

Your journal looks so nice! The days would be so much fun, waking up in the morning and then se those lovely illustrations inside!Convratulations to the secret job. Can´t wait to see what it is.Petra


posted by: fYkIZQTjFwyy (i74o9lmi6bb(a)outlook.com) [Odpovědět]

NF8tKtbGum

pátek, 17. březen 2017
13:47

A perfect reply! Thanks for taking the trouble.


posted by: NF8tKtbGum (6j0t14skqq(a)outlook.com) [Odpovědět]

lwnSc1y9xKR

pátek, 17. březen 2017
14:57

This is the perfect way to break down this information.


posted by: lwnSc1y9xKR (jdmdxf9s(a)outlook.com) [Odpovědět]

JVjpDNJRoX5

pátek, 17. březen 2017
17:34

This post has helped me think things through


posted by: JVjpDNJRoX5 (mi63ey4ds(a)outlook.com) [Odpovědět]

iQmSnhyB

sobota, 18. březen 2017
09:46

hi!,I like your writing so a lot! proportion we communicate extra about your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to peer you.


posted by: iQmSnhyB (f4zaol2cl(a)outlook.com) [Odpovědět]

R7QUqWFHX

neděle, 19. březen 2017
07:59

I searched a bunch of sites and this was the best.


posted by: R7QUqWFHX (ckz4rbfk7(a)outlook.com) [Odpovědět]

BL8uHIBmUXA

neděle, 19. březen 2017
13:27

Ann, I respect your opinion, but with all due respect, I believe the “VOTING FOR KILLING BABIES” remark is out of line.Matt Privett’s last blog post..


posted by: BL8uHIBmUXA (kdzeflvxcu(a)outlook.com) [Odpovědět]

0tXDfSci

pondělí, 20. březen 2017
02:55

I in no way could stomach this exhibit, everyone on it overacted so terribly, all of them seemed to own a “look at me” complex. Just my opinion, someone need to have liked it they kept producing it.


posted by: 0tXDfSci (ohbt4ep1yr4(a)outlook.com) [Odpovědět]

WJpUQtoweWh

pondělí, 20. březen 2017
04:43

I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that’s kietupiw both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is something that not sufficient persons are talking intelligently about. I am very completely happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.


posted by: WJpUQtoweWh (x3f9shcg(a)outlook.com) [Odpovědět]

aBYI50IjI6Ok

pondělí, 20. březen 2017
12:51

An answer from an expert! Thanks for contributing.


posted by: aBYI50IjI6Ok (yh9lg5lpjl(a)outlook.com) [Odpovědět]

UYQxggW0nVb

pondělí, 20. březen 2017
13:17

Not many writers impress me with their informative articles, but you have done it. This is great work and very interesting content. Thanks for posting.


posted by: UYQxggW0nVb (rswos3l4ty(a)outlook.com) [Odpovědět]

PXLgc1M0W

pondělí, 20. březen 2017
22:31

Wait, I cannot fathom it being so straightforward.


posted by: PXLgc1M0W (do07v6elk(a)outlook.com) [Odpovědět]

44AHwElkJLE

úterý, 21. březen 2017
02:46

Stay with this guys, you're helping a lot of people.


posted by: 44AHwElkJLE (tfr4x0qygjp(a)outlook.com) [Odpovědět]

DLA68reX

úterý, 21. březen 2017
05:48

hooray for free cookbooks to review. Love when that happens! I was in Hobby Lobby last month, I think it was around the middle, and they are FULL of Christmas crap! Holy Cow. I thought, geez, NOT even August yet! I mean I know crafters have to do their thing, but Xmas shit out for 6 months is going a little overboard. I went in there looking for citronella bucket candles….NOT ONE TO BE FOUND. lol in July….imagine that! Guess you gotta grab the summer stuff at the end of winter.


posted by: DLA68reX (dhmf3r6n(a)outlook.com) [Odpovědět]

62LcFAiR

úterý, 21. březen 2017
20:34

Looking forward to the pictures as well! My, what roller coaster month you have had. My calico is about 10 y/o but you would never know it. She’s my “velcro” kitty. She goes EVERYWHERE I go, even the ladies’ room and how an eight pound kitteh can take up an entire queen size bed is beyond me. Pray you will be healed soon!


posted by: 62LcFAiR (w1oop6g8y(a)outlook.com) [Odpovědět]

nyjHHy0FepCe

středa, 22. březen 2017
15:06

Okay I'm convinced. Let's put it to action.


posted by: nyjHHy0FepCe (jhxhkijsbd(a)outlook.com) [Odpovědět]

h9SJiSEJy

středa, 22. březen 2017
17:16

I'm quite pleased with the information in this one. TY!


posted by: h9SJiSEJy (e5m2zj9ng(a)outlook.com) [Odpovědět]

USSpzYrt43v

čtvrtek, 23. březen 2017
01:36

Always refreshing to hear a rational answer.


posted by: USSpzYrt43v (9cso9btlc(a)outlook.com) [Odpovědět]

zVXFlRheleN

čtvrtek, 23. březen 2017
15:23

Now I feel stupid. That's cleared it up for me


posted by: zVXFlRheleN (pfy4e3x7(a)outlook.com) [Odpovědět]

CwL8iSgRY

pátek, 24. březen 2017
01:45

You’re right. That’s probably why the biggest changes are being foisted upon the industry from the outside. Some writers self-publish, there are iPhone apps, there are serial blogs on the Internet. We now have kindles. The reaction is to resist it all instead of figuring out how best to incorporate, complete, or come up with something new.


posted by: CwL8iSgRY (elu6k2gk69g(a)outlook.com) [Odpovědět]

8SNt307Mb3

pátek, 24. březen 2017
05:18

An answer from an expert! Thanks for contributing.


posted by: 8SNt307Mb3 (506y65ol(a)outlook.com) [Odpovědět]

uZsBONAtg

pátek, 24. březen 2017
06:53

How often would you meet people who smoke cigarettes? They will smell like a good butt holder as well as impact you along with second-hand cigarette smoking, tell them in order to smoke cigarettes the particular best electronic cigarette instead.


posted by: uZsBONAtg (2rchxosy(a)outlook.com) [Odpovědět]

8GPZSqrwTL

sobota, 25. březen 2017
09:32

I actually found this more entertaining than James Joyce.


posted by: 8GPZSqrwTL (dtqvvuoxu(a)outlook.com) [Odpovědět]

ebmBbmd24xGR

neděle, 26. březen 2017
23:11

Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?


posted by: ebmBbmd24xGR (6oghso7gb(a)outlook.com) [Odpovědět]

NMmjCiqD2zK

pondělí, 27. březen 2017
02:07

Rispondo Ponziani: Io prestavo servizio nell’ufficio auto (Magg.-Luglio’74) in quanto ero nella cp.autieri del Btg “Mantova”, mi sembra di ricordare il ten.Ridino; i miei uff.li erano Ten.Mori, Paci, Andreini…..ogni tanto in Sardegna (l’ultima il 28/04 u.s.) ci si incontra tra commilitoni del “Mantova”. Se hai richieste, o ricordi scrivi Su questo sito formidabile.


posted by: NMmjCiqD2zK (q9di2prarfv(a)outlook.com) [Odpovědět]

CZug5WMU

pondělí, 27. březen 2017
05:37

Great thinking! That really breaks the mold!


posted by: CZug5WMU (i68v0qj00hs(a)outlook.com) [Odpovědět]

P6kVT40gDXZ

pondělí, 27. březen 2017
11:07

I suppose that sounds and smells just about right.


posted by: P6kVT40gDXZ (a1arjav2(a)outlook.com) [Odpovědět]

aeWRcM30

úterý, 28. březen 2017
06:00

Perfect answer! That really gets to the heart of it!


posted by: aeWRcM30 (4csksxw5(a)outlook.com) [Odpovědět]

O7a71Cks3nn

středa, 29. březen 2017
01:43

Happy release day, hon!I know exactly what you mean. And it doesn’t happen with every book and every h/h, either. Yes, I love all my characters and get emotionally involved with each and every one, but I totally get where you’re coming from. Sometimes, two characters really click. They take over. They make you laugh, they make you cry, they tug and they tug at you. Truly a writer’s dream.


posted by: O7a71Cks3nn (dn0ihu62e(a)outlook.com) [Odpovědět]

nPsCAPkr93

středa, 29. březen 2017
06:27

I bow down humbly in the presence of such greatness.


posted by: nPsCAPkr93 (0pqwy1z9w7j(a)outlook.com) [Odpovědět]

3Ye3bTAldK

středa, 29. březen 2017
06:51

I simply want to tell you that I am new to blogs and actually liked you’re web blog. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You absolutely have outstanding articles and reviews. Regards for sharing with us your blog.


posted by: 3Ye3bTAldK (d7u78hb9cn(a)outlook.com) [Odpovědět]

tAvinni76Wo

sobota, 1. duben 2017
01:13

It does look like a full body jumpsuit. And with a orange reflective vest over it. He looks very odd… he might not be homeless, but he certainly likes to ride his bike around town a lot.


posted by: tAvinni76Wo (6upw3elx3b(a)outlook.com) [Odpovědět]

tz2qGBHjg

sobota, 1. duben 2017
04:17

Such an impressive answer! You've beaten us all with that!


posted by: tz2qGBHjg (nsz69w94zli(a)outlook.com) [Odpovědět]

skryxBwS

neděle, 2. duben 2017
17:06

Hi, I just hopped over to your webpage using StumbleUpon. Not somthing I might usually read, but I liked your views none the less. Thanks for making something worth reading.


posted by: skryxBwS (ouxwiymr(a)outlook.com) [Odpovědět]

Al0BHoV0U2Fd

neděle, 2. duben 2017
18:36

eu adoro o classico vermelho!!! mas esse ano tem cores lindas da colecao da impala!!azul eu nunca pintei.. acho q eh muito modernooo e meu trabalho eh muito tradicional!! mas ficou bonito..outro dia pintei de jackei (da impala..) eh um meio marrom meui lilas meio tudo..e achei lindo.. ficou discreto e moderno!!! e tem o audrey que eh lindo tb!!acho q com tantas cores diferentes o temos q aproveitar!!!beijo


posted by: Al0BHoV0U2Fd (ipl54ump8c(a)outlook.com) [Odpovědět]

VRYccIDnq7tH

neděle, 2. duben 2017
19:42

Brands and Facebook Cover Photos Facebook Timeline Review Tutorial How To Add Your Blogs To Facebook Who’s Unfriended You On Facebook How To Backup Your Facebook Content Top 10 Reasons People


posted by: VRYccIDnq7tH (hklnc7f8(a)outlook.com) [Odpovědět]

F08IAwbE

neděle, 2. duben 2017
22:54

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I am hoping to present something back and help others like you aided me.


posted by: F08IAwbE (nby56j11(a)outlook.com) [Odpovědět]

9FwnA7GkJ

pondělí, 3. duben 2017
07:14

For the solution No. 5, there is no way that Chinese laborers are paid at $.25/hour. As far as I know at least $1.25/hour. This was the rate paid for working at McDonalds in China several years ago.


posted by: 9FwnA7GkJ (vt87gbovc5(a)outlook.com) [Odpovědět]

GTxWVVbZDO3

pondělí, 3. duben 2017
16:36

This article keeps it real, no doubt.


posted by: GTxWVVbZDO3 (m1ey9rgwk1z(a)outlook.com) [Odpovědět]

Evv8L6lOg

úterý, 4. duben 2017
05:18

That's not just the best answer. It's the bestest answer!


posted by: Evv8L6lOg (6cr63jye(a)outlook.com) [Odpovědět]

2r8AEO5Sg6Z

úterý, 4. duben 2017
06:59

IMHO you've got the right answer!


posted by: 2r8AEO5Sg6Z (gfx4uh6kxhn(a)outlook.com) [Odpovědět]

NplLXmtflW

úterý, 4. duben 2017
09:31

Check that off the list of things I was confused about.


posted by: NplLXmtflW (511oxr3ok(a)outlook.com) [Odpovědět]

5jtTbLU6CP

úterý, 4. duben 2017
14:04

I will be putting this dazzling insight to good use in no time.


posted by: 5jtTbLU6CP (07u554wt106(a)outlook.com) [Odpovědět]