verze pro tisk

Jak zařídit pohřeb? Nejčastější dotazy...


Jak zařídit pohřeb? Nejčastější dotazy...

Nejčastější dotazy na provoz a služby pohřebního ústavu.

Každý dotaz je možno vzhledem k místním poměrům, zvyklostem a zavedeným postupům zodpovědět z několika pohledů. Proto jen stručně, obecně a z pohledu pohřební služby-Stříbro.
Nebudeme se vyjadřovat ke konkrétním případům, pokud se nebudou týkat bezprostředně naší firmy.


1. Co se děje s květinovými dary?

Květinové dary se po obřadu ve smuteční síni likvidují v režii provozovatele. Vazba a květinové dary jsou váš majetek a vy s nimi můžete nakládat dle svého uvážení. Zavedená praxe je odvoz smuteční vazby na místo budoucího, či stávajícího pomníku.


2. Kdo mi dá potvrzení o účasti na pohřbu?

Potvrzení pro zaměstnavatele o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví na požádání pohřební služba. K tomuto účelu slouží tiskopis, kde se vyplní jméno, datum a potvrdí se razítkem a podpisem.
Některé firmy mají vlastní tiskopisy potvrzení. Ty vám budou na požádání po obřadu, nebo po sjednání objednávky potvrzeny.

specimen

3. Existuje nějaká záruka, že náš blízký byl zpopelněn i s rakví, kterou jsme zakoupili?

Záruka je v solidnosti pohřební služby. Již při objednávce podle prezentace, nabídky a přístupu si můžete udělat obrázek sami.
Také se můžete s pohřební službou domluvit na přítomnosti u kremace, nebo být přítomna u manipulace před odvozem do krematoria. viz.: dotaz 22


4. Kde je možné provést rozptyl popele zemřelého?

Rozptyl můžete provést na vsypové loučce za přítomnosti správce pohřebiště.Rozptyl je také možné provést i kdekoli mimo pohřebiště, ale jen na pozemku, který máte ve vlastnictví. Jinak pouze se souhlasem majitele pozemku. Což je jistě jen formalita....


5. Kde mohu požádat o pohřebné?

Pohřebné jako plošná dávka je od roku 2008 minulost a ze zákona s platností od 1.ledna 2008 má na pohřebné nárok jen rodič s nezaopatřenými dětmi nebo nezaopatřené dítě při pohřbu rodiče. V tomto případě se o pohřebné žádá na Správě sociálního zabezpečení dle místa bydliště. Výše příspěvku se neměnila a je stále 5 000.-Kč.


6. Je nutné nějak připravit hrob pro uložení uren?

Do urnového hrobu se zabudovává buď betonová nebo plastová schránka na 4,6 nebo prostorově 12 uren. Vše, včetně začištění a přípravy k uložení, obvykle zařídí vámi oslovená pohřební služba včetně otevření pomníku, uložení urny a následného uzavření a zaspárování.

beton plast


7. Kde je možné provést rozptyl popele do moře?

Rozptyl do moře podléhá předpisům daného státu. Je nutné kontaktovat pohřební službu daného státu. Nejde však o levnou záležitost.


8. Mám doma urnu dědečka a chci provést rozptyl na zahradě. Jak se do ní dostanu?

Víko je k urně přilepeno. Pokuste se tlakem na strany urny těsně pod víkem spoj odlepit. Pokud se vám to nepodaří, tak po obvodu naříznout spoj do hloubky cca 3mm. Opatrně, popel je velice jemný. Pracujte na nepropustné nejlépe igelitové podložce. V případě nehody se takto eliminují vážnější škody.


9. Po kolika letech se může pochovávat do hrobu rakev na rakev?

Pokud bylo první pohřbení provedeno do prohloubeného hrobu, což je 2 metry, pak je možné provést pohřbení druhé rakve i v tlecí době. Podmínkou je, že nad druhou rakví musí být minimálně 1 metr zeminy.

Jinak hrob nesmí být otevřen po celou tlecí dobu a tj. 10 let. Každá manipulace před tímto termínem musí být konzultována s Okresní hygienickou správou.


10. Zemřel mi otec, voják. Má nárok na vojenský pohřeb?

Armáda ČR poskytuje k pohřbu příslušníka ČR vojenské pocty v případě, že zesnulý měl ve vojenské knížce zapsáno právo nosit stejnokroj. Pozůstalí žádají o pocty na Krajském vojenském velitelství.

průvod


11. Kdy je možné provést rozptyl popele na hřbitově?

Vždy podle dohody se správcem pohřebiště. Nikdy ho však nelze provést v době vegetačního klidu travního porostu rozptylové louky (obvykle od listopadu do května).


12.Komu mám na pohřbu kondolovat a zda vůbec?

Je vhodné projevit soustrast přímým pozůstalým. Projev účasti na smutku je pro pozůstalé důležitý, jako pomoc s vyrovnáním se se ztrátou blízkého. Stačí stisk ruky a upřímnou soustrast.


13.Jaké oblečení by měly mít děti?

Malé děti zřejmě nemají na pohřeb smuteční oblečení. Jistě postačí běžné, trochu slavnostnější oblečení. Vyvarovat se barvám. Pokud možno jednobarevné oblečení. Což platí i pro dospělé. Není nutný černý oblek, kravata....Postačí jednobarevně sladěné, méně výrazné oblečení.


14. Nese syn jako přímý pozůstalý rakev nebo rakev následuje s maminkou a sestrou?

rozloučení

Záleží na místních zvyklostech. Obecně je doporučováno, aby přímí pozůstalí rakev nenesli. Jejich duševní i tělesná zdatnost je v okamžiku pohřbu dost narušena a nesení a spouštění rakve je dost namáhavé.


15. Otec měl tragickou nehodu a pohřební služba odmítá provést rozloučení u otevřené rakve. Má na to právo?

Pokud došlo při havárii ke značnému poškození těla zemřelého, tak v takovém případě je vystavení zesnulého přímo zakázáno zákonem.


16. Je možné na vsypové loučce vsypat do jednoho místa popel obou rodičů? Otec zemřel již před 5 lety, maminka nyní.

Samozřejmě. Uložení zpopelněných ostatků na vsypové loučce má výhodu, že je známo přesně místo, kde byl vsyp proveden. To umožňuje pozdější uložení dalších zpopelněných ostatků. Konkrétní postup je však na provozovateli pohřebiště.


17. Podle čeho vybírat rakev?

V zásadě a zjednodušeně, pokud se budeme pohybovat v základní modelové řadě, vybíráme ze tří druhů rakví.

ABCocel zinek
A.Bezobřadová rakev kremační B.Obřadová rakev kremační C.Rakev do země/mosazná madla D.Rakev dvoudílná ocel,zinek

A. Pokud nebudete organizovat poslední rozloučení a vystavení zesnulé/ho, vybíráte bezobřadovou rakev kremační v cenové relaci od 1 500.-Kč.
B. Pokud má proběhnout poslední rozloučení a vystavení, vybíráte obřadovou rakev kremační v cenové relaci od 3 500.-Kč. Obřadové kremační rakve je možné po určitých úpravách použít i k pohřbu do země.
C. Samostatnou kapitolou jsou pohřby do země. Tady se pohybujeme ve vyšších cenových relacích. Ať už jde o materiál nebo vybavení rakve. U rakví pro pohřeb do země začínáme na ceně od 3 850.-Kč.


18. Jakou květinu zvolit k položení k rakvi?

Zvolte kytici z řezaných květin upravenou do smuteční vazby – sudý počet květin převázaných černou stuhou. Při objednávce vám určitě poradíme. Výběr a barva květů záleží od koho a komu je kytice určena. Zbytek řekne nápis na stuze.

whiteknrocelová dělená

Kytice na rakev/bílé karafiáty se stuhou


19. Co znamená, když je na parte uvedeno: rozloučení v kruhu rodinném?

Buď si rodina nepřeje přítomnost většího okruhu známých zemřelého, proto provedou poslední rozloučení jen pro zvané s vyloučením veřejnosti, nebo může jít, a většinou je tato fráze tak myšlena, o bezobřadový pohřeb.


20. Jak dlouho trvá pohřeb s obřadem?

Smuteční obřad ve smuteční síni trvá v závislosti na vybraných skladbách a délce proslovů od 30 do 45 minut. Do času není započítáno vystavení zesnulého pro úzký okruh pozůstalých. Vystavení probíhá před samotným obřadem a účast na vystavení určuje objednavatel pohřbu.
30 - 45 minut je čistý čas obřadu ve smuteční síni.


21. Za jak dlouho po zavolání pohřební služba vyzvedne zesnulého?

Při úmrtí doma voláte nejdříve lékaře (155). Pohřební službu voláte až po vystavení ohledacího listu přivolaným lékařem. Podle předpisů může pohřební služba transportovat zesnulého až dvě hodiny po oficiálním prohlášení za mrtvého. V té době již můžete kontaktovat pohřební službu a domluvit přímo čas příjezdu. Dojezd od zavolání se v pohybuje v rozmezí 45 až 60 minut.


22. Bude kremace zesnulého provedena v rakvi kterou jsem si vybrala a v oblečení které jsem dodala pohřebnímu ústavu?

Zesnulý je po převozu z místa úmrtí, případně ze zdravotní nebo soudní pitvy uložen do "konečné" obřadové, nebo bezobřadové rakve podle ojednávky. Rakev je vybavena poduškou, polštářkem a příkrovem. Zesnulý je upraven. Oholen, omyt, učesán a oblečen. V přápadě vystavení při obřadovém pohřbu i lehce nalíčen.
Po skončení obřadu je rakev označena průvodkou, naložena na převozní vozidlo a exportována do kremačního zařízení. Zde je protokolárně předána ke zpopelnění. Stejně je postupováno a nakládáno i v případě bezobřadové rakve. Není prostor pro manipulaci a veškerý následný pohyb rakve se zesnulým je lehce dohledatelný jak z deníku jízd vozidla tak z protokolu při předání rakve ke zpopelnění.
Rakev je zpopelněna přesně ve stavu, v jakém ji dodá do krematoria pohřební služba.
Můžete si být jisti, to co si u nás objednáte dostanete ve vysoké kvalitě s kompletním servisem a zárukou solidnosti, diskrétnosti a důvěry.

průvodkakremace
A. Průvodka rakve při převozu do kreatoria.
Lepená, nedílná součást rakve. B. Ilustrační foto kremace.

23. Kdo objednává a platí pohřeb?

V zásadě kdokoli z přímých příbuzných. Mějte na paměti, že objednavatel jako jedinný určuje průběh pohřebního obřadu, musí odsouhlasit případné změny smutečního obřadu, stává se odpovědným za platbu a je příjemcem úmrtního listu. V neposlední řadě si bude u pozůstalostního řízení uplatňovat nároky na výdaje s pohřbením zesnulého.

V případě, že vypravením pohřbu pověříte někoho mimo okruh příbuzných, bude úmrtní list doručen správci pozůstalostního řízení (notáři), který jej při jednání předá pozůstalým.


24. Co se stane, když se k zesnulému nikdo nepřihlásí?

Nastanou případy, kdy si člověk pohřeb nemůže dovolit a dokonce i případy kdy člověk zemře bez rodiny a majetku. O ty se musí postarat stát a vypravit tak zvaný sociální pohřeb. Tuto službu zajišťujeme pro obecní a městské úřady. Tomuto úkonu se říká tichá kremace. Pro zesnulého je vypravena kremační rakev, ve které se tělo zpopelní a urna s popelem pak zůstává jeden rok uložena na našem pohřebním ústavu. Když se do této doby nikdo o urnu nepřihlásí, urna se uloží do společného hrobu.
Sociální pohřeb se vypravuje pokud se do 96 hodin k zesnulému nikdo nepřihlásí. Připadne-li dědictví státu, stejně jako dědic odpovídá i stát v případě úmrtí za přiměřené náklady pohřbu zůstavitele.

Náhradu přiměřených nákladu spojených s pohřbem tvoří:

  • výdaje účtované za pohřeb
  • hřbitovní poplatky
  • výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše 20 000 Kč
  • výdaje na úpravu pomníku nebo desky
  • cestovní výlohy
  • jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým
  • náklady na rozptyl, popřípadě vsyp popela do společné hrobky

Pohřbívací povinnost má obec. Toto sociální pohřbení je hrazené z rozpočtu obcí. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladu na pohřbení vůči dědicům zemřelého a také jej uplatňuje. Pokud je toto právo nevymahatelné a nepokryje ho pozůstalost, hradí náklady obcím stát.

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

ve
výstavbě




25. Kdo mi vykope hrob a kolik to stojí?

26. Bratra po tragické nehodě převezli na soudní pitvu, kde se dozvím výsledek a jak dlouho to trvá?

27. Potřebuji obal na urnu, podle čeho mám vybírat?

28. Jsem sama a stěhuji se. Co mám udělat s pomníky a ostatky?

29. Co všechno zaplatím když uhradím fakturu za pohřeb?

30. Jakou hudbu vybrat ke smutečnímu obřadu? Mohu kombinovat reprodukovanou a živou hudbu? Mohu si přinést vlastní skladby?



[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

Jb7pAvR4O

středa, 15. březen 2017
11:10

Vera, You are right about that! It is for the student’s knowledge. Most colleges will require a placement test now. Also college students will be taking English literature and composition classes as well.


posted by: Jb7pAvR4O (c5pagfk2rk(a)outlook.com) [Odpovědět]

NAC6fUQ253

středa, 15. březen 2017
13:46

I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any advice to help fix this problem?|I’m curious to find out what blog platform you are using? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?


posted by: NAC6fUQ253 (nto8b0225(a)outlook.com) [Odpovědět]

zcv6RXgrHSFd

středa, 15. březen 2017
14:03

Donna sounds like you are an angel too:) Thanks for your kind words and for doing all you have done with Stand Up For Kids….its awesome! I will look into Stand Up and see if they are active here as well. Together we will make a difference!!!


posted by: zcv6RXgrHSFd (qvvw6zko(a)outlook.com) [Odpovědět]

aRkRmAua

středa, 15. březen 2017
22:43

You've really impressed me with that answer!


posted by: aRkRmAua (4k35fep23(a)outlook.com) [Odpovědět]

oqzqxl1jK

čtvrtek, 16. březen 2017
01:07

All that the Guardian and BBC types will be annoyed about is that he allegedly failed to fill in a risk assessment form before taking his vulnerable young woman for a spontaneous-school trip.Who does he think he is?…Jimmy Savile?   3 likes


posted by: oqzqxl1jK (kl9xuw6t2(a)outlook.com) [Odpovědět]

yNc285P2

čtvrtek, 16. březen 2017
03:08

At last! Someone with the insight to solve the problem!


posted by: yNc285P2 (78c72ao62v(a)outlook.com) [Odpovědět]

t2w2Qp6n0Z

čtvrtek, 16. březen 2017
17:44

I love reading these articles because they're short but informative.


posted by: t2w2Qp6n0Z (z3xa5u96(a)outlook.com) [Odpovědět]

Eg807s4uf

čtvrtek, 16. březen 2017
20:03

Your's is a point of view where real intelligence shines through.


posted by: Eg807s4uf (826bcwpt(a)outlook.com) [Odpovědět]

RjPRCUjy5

pátek, 17. březen 2017
04:00

This is a most useful contribution to the debate


posted by: RjPRCUjy5 (va4aoo0yxy(a)outlook.com) [Odpovědět]

nRPDH7MFQuG

sobota, 18. březen 2017
15:08

Great article, thank you again for writing.


posted by: nRPDH7MFQuG (cp12bmx7(a)outlook.com) [Odpovědět]

xNVSnM8z

sobota, 18. březen 2017
17:08

Oh yeah!  We are on an off week from school- but I haven’t read many books or played more than one game with the kids.  I have 3 young ones and one on the way- how in the world did/ do you manage with all of yours?


posted by: xNVSnM8z (g3b0z7tw(a)outlook.com) [Odpovědět]

QTx2tG316KCZ

neděle, 19. březen 2017
02:24

The honesty of your posting is there for all to see


posted by: QTx2tG316KCZ (xfiok6yd6u(a)outlook.com) [Odpovědět]

RitSWkXFz

neděle, 19. březen 2017
02:26

termine ya con i plazo forzoso de mas x menos plan 4 nacional, y quiero ahora el plan 300plus de telcel con un xperia s, me cotizas en cuanto saleel equipo y los plazos, mil gracias.otros equipos serian el galaxy 3 y el iphon 4s


posted by: RitSWkXFz (7fzjfuys(a)outlook.com) [Odpovědět]

Kyhg5yXV8Pn

neděle, 19. březen 2017
04:30

Well i think this is how things kind of go, knowing English is a must if one is thinking about becoming programmer or developer. I wouldn’t tell that i am smarter then you are. Have a nice day as well Btw: it is almost night for me right now


posted by: Kyhg5yXV8Pn (vuhqzgo6(a)outlook.com) [Odpovědět]

HwWSzKo78

neděle, 19. březen 2017
11:19

JR, you vicious woman you. You sent my MKOP cover to Snarky Archies?!?! AND you TWEETED Melinda AND David about it?!?! Geez, I can’t even keep up!I was pretty surprised to stop by Snarkies and seeing it there


posted by: HwWSzKo78 (3rp6jdxrby8(a)outlook.com) [Odpovědět]

YUUSNkamqn

pondělí, 20. březen 2017
17:49

Wow! Great to find a post with such a clear message!


posted by: YUUSNkamqn (b6qpqcst(a)outlook.com) [Odpovědět]

cf38GsQXSt1

pondělí, 20. březen 2017
19:14

In awe of that answer! Really cool!


posted by: cf38GsQXSt1 (l8eh0d9ln84(a)outlook.com) [Odpovědět]

e0Dz2CcL8

pondělí, 20. březen 2017
19:16

Well, they must like it otherwise why would someone have in their back yard a dog that barks non-stop literally for hours until it is let back in the house? Maybe there’s something I don’t understand about dog-owners.


posted by: e0Dz2CcL8 (3t1jqnmv4(a)outlook.com) [Odpovědět]

0HmAS0ECn7C

pondělí, 20. březen 2017
21:01

A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.


posted by: 0HmAS0ECn7C (lctqiyfgcd(a)outlook.com) [Odpovědět]

QbmtKOSo

pondělí, 20. březen 2017
22:27

Right... there were technical reasons? But instead of the simple and reasoned idea of saying to the userbase, "Hey our new update is going to require us to turn off categories for a few weeks until we can fix them." You remove the feature and pretend like nothing happened until your userbase revolted? Who do you have running site communications a retarded monkey?


posted by: QbmtKOSo (8gva66wy(a)outlook.com) [Odpovědět]

Ot7r4X4Uyu

pondělí, 20. březen 2017
22:41

If I have to Vent about the mss rolling by in my workshop, I go to a safe (password protected!) place to wail in frustration.A group is useful purely because it is a group; if you complain of the trite plot it is because you are a grouch, but if the entire meeting is struck by its overdone quality then the critique tends to penetrate.It is also astonishing how very clear flaws are in That Other Guy’s novel. You then turn back to your own darling work and are able to see it.


posted by: Ot7r4X4Uyu (2vhovdgv2rb(a)outlook.com) [Odpovědět]

Ih27aPjzo

úterý, 21. březen 2017
01:42

so agree with jason..SO DAMN FUCK LONG TO LOAD!!!!!!and also agree..both maciam slim down d..HUNGRY AHHHHHi want the unajyu..slurps..HUNGRYY AHHHH


posted by: Ih27aPjzo (s1dwj6wv(a)outlook.com) [Odpovědět]

GtySYxrHAT8

úterý, 21. březen 2017
09:39

I don't even know what to say, this made things so much easier!


posted by: GtySYxrHAT8 (mzvpowzg96(a)outlook.com) [Odpovědět]

6H71cJlDWX2

úterý, 21. březen 2017
10:41

No, no, no, for Jack and Kim Ravner. I hated her in 24. She was too whiny and could not understand the type of man he was and the type of work he had to do to get the job done. They should have never killed off Renee Walker. She was way better for Jack. Plus she was prettier. And I also hated that hideous huge beast-monster woman that was in Season 8 – Katie Sackoff. Oh she was just a horror!


posted by: 6H71cJlDWX2 (fg7l09n532(a)outlook.com) [Odpovědět]

rpqJlgtN9E

úterý, 21. březen 2017
17:50

a lot of people were disgusted and disappointed with verdicts in cases and yet we are not out there looting and inciting riots.And what about the seven teens who beat the hispanic teen its disgusting and intolerable and someone should put a stop to the way these people are handling this


posted by: rpqJlgtN9E (5sdtqhlji(a)outlook.com) [Odpovědět]

xh1FG1zP

úterý, 21. březen 2017
18:37

How do I get a personal workout. Plan i Want to. Get a bigger butt smaller. Waist and slimmer upper. Body … I am willing to do diets use shakes and workout everyday.


posted by: xh1FG1zP (9wr1fsv98gy(a)outlook.com) [Odpovědět]

k3EAOnsBz

středa, 22. březen 2017
17:43

That's the best answer by far! Thanks for contributing.


posted by: k3EAOnsBz (ivz32frzdb(a)outlook.com) [Odpovědět]

7hqSoxtD

středa, 22. březen 2017
21:13

My favorite fiber to knit and crochet with is alpaca . . . but my favorite fiber to spin with is silk! (You might want to try spinning silk hankies, Annie — they’re stickier than other fibers, so there’s far less flying fiber. I spin mine on a drop spindle.)


posted by: 7hqSoxtD (8135gk7p99m(a)outlook.com) [Odpovědět]

1n7gvFMkz1

čtvrtek, 23. březen 2017
03:58

Da dat da dat dat, dat dat! A classic!Come to think of it, I never saw anybody go to church in Green Acres. So maybe they had more on the ball than we imagined!


posted by: 1n7gvFMkz1 (5mbnathbw(a)outlook.com) [Odpovědět]

XQVkcmRvG2

pátek, 24. březen 2017
03:03

The voice of rationality! Good to hear from you.


posted by: XQVkcmRvG2 (sfldc4ud(a)outlook.com) [Odpovědět]

mD5f2gQtY

pátek, 24. březen 2017
15:46

Great insight! That's the answer we've been looking for.


posted by: mD5f2gQtY (bqnu4lp0(a)outlook.com) [Odpovědět]

SLtcko1s05G

pátek, 24. březen 2017
22:38

In the complicated world we live in, it's good to find simple solutions.


posted by: SLtcko1s05G (jfasssrl3a6(a)outlook.com) [Odpovědět]

bqMFTSHdHOL

sobota, 25. březen 2017
02:30

I can see it happening. I also get all my fashion news/inspiration from the internet rather than magazines now. Well, we are living in a world where you can read a book on your iphone..


posted by: bqMFTSHdHOL (dvo8mvnn(a)outlook.com) [Odpovědět]

XrKy1TuHT

sobota, 25. březen 2017
04:43

Last one to utilize this is a rotten egg!


posted by: XrKy1TuHT (1o87ckd9d(a)outlook.com) [Odpovědět]

sJPBEjsiL7

sobota, 25. březen 2017
12:19

Thanks for the clarification on the body issue.I’m with you on the small block. And, Carbs can be a pain. I know when from about those cars, they handled like crap with the big block. They were never designed to carry that much weight up front. A good small block would be enough for me.


posted by: sJPBEjsiL7 (ycy7bhfi5(a)outlook.com) [Odpovědět]

nFutrftA

neděle, 26. březen 2017
04:47

Geesh! You didn’t tell me there was going to be latin! Let me know next time so I can study! Actually, the ENT is who I see most after my primary provider. I have tubes in both of my ears (Yes, like a toddler) and it has made such a difference for this idiot-boy from Dry West Texas who decided to move to the worst state in the Union for allergies. Hmm…40 words; would that be considered a run-on?


posted by: nFutrftA (dtgw7zxjljy(a)outlook.com) [Odpovědět]

Jsd60X81JU

neděle, 26. březen 2017
17:03

I wonder why men thought AnnA Nichole Smith was beautiful or "hot"? She was big, unathletic, had huge unshapely legs, was knock-kneed, fake teeth, fake boobs. Plus wasnt exactly the sharpest tack either. I have always wondered how anyone with her physical attributes even got to be a model in the first place to begin with.


posted by: Jsd60X81JU (xfrvtc0r7i(a)outlook.com) [Odpovědět]

du725s0G3aN

neděle, 26. březen 2017
19:27

Finding this post has answered my prayers


posted by: du725s0G3aN (swinpall(a)outlook.com) [Odpovědět]

dqKJIDZKY

pondělí, 27. březen 2017
22:58

Superb information here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.


posted by: dqKJIDZKY (kr1ej1wzv(a)outlook.com) [Odpovědět]

vXOdo1SLqdK

úterý, 28. březen 2017
00:24

Deep thought! Thanks for contributing.


posted by: vXOdo1SLqdK (1jft2qoa5x(a)outlook.com) [Odpovědět]

DHQtzxruG4

úterý, 28. březen 2017
02:51

You saved me a lot of hassle just now.


posted by: DHQtzxruG4 (kyth1eze(a)outlook.com) [Odpovědět]

KJyzk6G0MVg

úterý, 28. březen 2017
10:20

Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.


posted by: KJyzk6G0MVg (8wo46x0rvun(a)outlook.com) [Odpovědět]

m4DsKKS1

úterý, 28. březen 2017
20:12

I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to create any such fantastic informative site.


posted by: m4DsKKS1 (o09jggqb(a)outlook.com) [Odpovědět]

87m51FeoYt

úterý, 28. březen 2017
23:13

I told my grandmother how you helped. She said, "bake them a cake!"


posted by: 87m51FeoYt (cyadhgrf(a)outlook.com) [Odpovědět]

DmH6Zczvu0

středa, 29. březen 2017
06:06

The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.


posted by: DmH6Zczvu0 (248nry28(a)outlook.com) [Odpovědět]

km5FsOaw

středa, 29. březen 2017
07:19

No question this is the place to get this info, thanks y'all.


posted by: km5FsOaw (itvatgy8rg(a)outlook.com) [Odpovědět]

4Qy4fRRUsU

středa, 29. březen 2017
10:42

he’s not going to transfer it unless you commit a crime. Did you let this guy off the hook or what? What do you think will happen to the next person that he tries to entrap? FLAME DELETED


posted by: 4Qy4fRRUsU (49jz04cofb(a)outlook.com) [Odpovědět]

EwoZBku7k

středa, 29. březen 2017
12:33

For documents with macros in your document it really is great video but you did one minor thing wrong you did one minor thing wrong you didnt have any macros you create new template you did one minor thing wrong you saved your document as dotm template which is great video but it doesnt hurt anything.The default when you didnt have any macros in your document it doesnt hurt anything but you should save the default when you saved.


posted by: EwoZBku7k (vyosnlqeb(a)outlook.com) [Odpovědět]

Q67vVNOgIy0

čtvrtek, 30. březen 2017
20:18

Thank you Viola! I admit eating is tough, which might actually end up working in my favor You know my husband thinks I’m a machine… he might be right, I may be robotic. I need a reprogram! lol


posted by: Q67vVNOgIy0 (udhf8ch0(a)outlook.com) [Odpovědět]

cfWYMkZ7A

čtvrtek, 30. březen 2017
21:40

Not bad at all fellas and gallas. Thanks.


posted by: cfWYMkZ7A (ek7qy3u4yw4(a)outlook.com) [Odpovědět]