verze pro tisk

Jak se vyrovnat se smrtí

Umírání, smrt a ztráta blízkého člověka jsou situace, které ve většině z nás vyvolávají pocit nejistoty, obav a bezradnosti.

Jak se vyrovnat se smrtí

Pro pozůstalé

Druhy pohřbůBezprostředně po úmrtí blízkého člověka námi zmítá především zmatek, chaos a šok. Jsme jakoby ohlušeni a omámeni a ještě úplně nechápeme, že náš blízký nežije. Vlastně ztrácíme schopnost adekvátně vnímat a prožívat.

Je třeba mít na paměti, že to co právě prožíváme, je v podstatě normální reakce na ztrátu blízkého člověka. Odchod blízkého člověka je velmi bolestná zkušenost a lze ji vnímat jako jednu z nejbolestnějších zkušeností v našem životě.

Nepodceňujte poslední rozloučení ze zesnulým. Neuzavírejte se do sebe a snažte se komunikovat. Příprava a organizace pohřbu je jedním z momentů, které Vám mohou pomoci překonat první dny bolesti a smutku.
Důstojné rozloučení se zesnulým v obřadní síni za účasti jeho blízkých a přátel Vám pomůže vyrovnat se se skutečností.
Dovolte i ostatním aby Vám mohli vyjádřit svou účast. A dovolte nám, abychom Vás na této cestě mohli radou a pomocí provázet. Je to Váš první krok od popírání ke smíření.

Důstojný pohřeb je také obrazem o kulturní vyspělosti a patří k těm součástem života, které drtivá většina lidí řadí vysoko nad materiální hodnoty všedního dne.


Pro doprovázející

Druhy pohřbůUmírání, smrt a ztráta blízkého člověka jsou situace, které ve většině z nás vyvolávají pocit nejistoty, obav a bezradnosti. Často se bojíme prvního setkání s pozůstalým a nevíme, co máme říkat. Bezprostředně po úmrtí blízkého člověka bychom měli pozůstalému poskytnout citovou oporu a projevit účast při jeho bolesti. Ačkoliv to nemusí být jednoduché, je nejvhodnější zůstat přirozený a pravdivý. Bude pak pro nás snazší přiblížit se k druhému, ačkoliv nevíme, co mu říct. Může se stát, že nebudou potřeba slova, ale spíš hřejivý stisk ruky, objetí nebo pohled.

Opravdu vyčerpávající informace včetně odborných rad, živých diskuzí a odpovědí na konkrétní otázky najdete na Umírání.cz je to první web stránka kde najdete odborné a sofistikované rady a dokonce se můžete zapojit do živé diskuze k této problematice. Od nemoci přes organizaci pohřbu až po právní rady.


Doporučuji udělat si chvilku času. Možná že informace z těchto stránek pomohou právě Vám, nebo na základě získaných informací pomůžete někomu Vy. Umírání.cz - rady a informace pro pozůstalé a doprovázející.

security
Důstojný obřad - očištění

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

[Nahoru ↑]