verze pro tisk

Důstojný obřad je očistná záležitost.

Odejde –li blízký člověk, rodinný příslušník či přítel, nastává chvíle, kdy je potřeba zařídit poslední rozloučení. Naše etika smuteční obřady přijala za své jako výjimečnou událost již dávno, nezřídka je určují tradice, zvyklosti či náboženské normy, v nichž se zesnulý pohyboval či v nich žije jeho rodina.
Důstojný pohřeb je také obrazem o kulturní vyspělosti a patří k těm součástem života, které drtivá většina lidí řadí vysoko nad materiální hodnoty všedního dne.

Důstojný obřad je očistná záležitost.

A. Zpopelnění bez obřadu

Právě tento způsob pohřbení jakoby popíral naše kulturní tradice – zvláště v poslední době pohřbů bez obřadu přibývá. Možná si nejbližší příbuzní zesnulého neuvědomují, že takové rozhodnutí již prakticky nelze napravit a také že poslední rozloučení náleží tradičně k zásadním milníkům života stejně jako zrození.

q
Bezobřadová, kremační rakev karton neuzavíratelná

Nechce-li nejbližší rodina smuteční hosty, nemusí se kvůli tomu vzdávat důstojného rozloučení. Obřad se může konat opravdu jen v kruhu nejbližších, obraťte se s důvěrou na nás jistě najdeme vhodný způsob, jak takové přání realizovat a sdělit veřejnosti.
- Poslední rozloučení ve smuteční síni, kostele nebo kapli jen pro pozvané s vyloučením veřejnosti jsou již běžnou a osvědčenou praxí.
- Můžete též využít formu tzv. Anglického pohřbu. Anglický pohřeb je rozloučení v kruhu nejbližších, jen pro pozvané smuteční hosty. Smuteční oznámení se tiskne a zveřejňuje zpětně jen s oznámením o úmrtí a již proběhlém rozloučení.

V případě využití nabídky formy ekonomického pohřbu, je rozdíl v celkové ceně mezi obřadovým a bezobřadovým pohřbem cca 2 000.-Kč.B. Obřad posledního rozloučení - obřadový pohřeb

Nejčastějším způsobem pohřbu je zpopelnění spojené s obřadem posledního rozloučení, jenž se obyčejně koná v sále smuteční / obřadní síně.
Poslední rozloučení nemusí proběhnout v obřadní síni, může se uskutečnit například v kapli, v kostele, domě smutku, krematoriu, při ukládání urny do pomníku anebo jako, poslední dobou velmi oblíbené a využívané rozloučení s urnou zesnulého v obřadní síni.

A.....B.....C
Celodřevěné, obřadové, kremační, uzavíratelné rakve.

Poslední rozloučení v obřadní síni - Stříbro

 • V předsálí obřadní síně (pietní místnosti) se se zesnulým, formou vystavení zesnulého, loučí nejužší kruh rodiny.
 • Smuteční hosté odevzdávají smuteční vazbu obřadníkovi, který ji před začátkem obřadu aranžuje ve smuteční síni. Obřadník přebírá jen věnce a objemnější smuteční vazbu se stuhou. Kytice a květy smuteční hosté ukládají osobně před rakví zesnulého.
 • Slavnostní rozloučení se koná v obřadní síni nad rakví zesnulého, za doprovodu hudby a v květinové výzdobě.
 • Nejbližší příbuzní vstupují do obřadní síně jako poslední zvláštním vchodem a jsou pro ně rezervována místa v přední řadě. Pokud probíhá vystavení je obřadní síň zpřístupněna veřejnosti až po rodině zesnulého.
 • Po dvou až třech skladbách, které vybírají pozůstalí při objednávce a plánování průběhu obřadu, následuje proslov či proslovy.
 • V tom nejlepším případě hovoří příbuzní nebo přátelé, někdo, kdo zesnulého znal a jehož projev i amatérský půjde od srdce a bude pravdivý. Řečníkem však bývá obřadník pověřený a instruovaný pozůstalými a ve velké většině případů kněz.
 • Poslední skladba doprovází rakev při zajíždění do předsálí na pohyblivém katafalku. Zde by měli všichni smuteční hosté povstat a vzdát tak úctu zesnulému.
 • Zajetím rakve do předsálí a uzavřením obřadového okna za rakví obřad končí a smuteční hosté po kondolenci nejbližším pozůstalým opouštějí obřadní síň.
 • Smuteční hosté mohou také vyjádřit svou účast zápisem do kondolenční knihy, která bývá umístěna na stolku u vchodu do obřadní síně./ Kondolenční knihu předkládáme jen na přání pozůstalých.
 • Často na takový obřad navazuje pohřební hostina nebo alespoň malé pohoštění. (není podmínkou ani normou)

1..................2

Již při objednávce máte možnost rozhodnout o průběhu a organizaci celého obřadu. Květinovou smuteční výzdobu, délku a způsob vystavení zesnulého, formu a obsah smutečního projevu, délku a pořadí hudebních skladeb, způsob kondolence a v neposlední řadě rozhodnout o účasti smutečních hostů. Obřad může být na vaše přání uzavřen pro veřejnost a zpřístupněn pouze zvaným smutečním hostům.
Celková délka obřadu se pohybuje v závislosti na výběru smutečních skladeb, proslovu řečníka a počtu smutečních hostů od 30 do 45 minut. Do délky obřadu není započítáno vystavení zesnulého pro úzký okruh pozůstalých.C. Pohřeb s uložením zesnulého do země

Pohřeb do země je nejklasičtější a nejdůstojnější pohřební obřad. Průběh obřadu je velmi variabilní a v maximální možné míře se může řídit vaší představou, popřípadě přáním zesnulého.

D.....E.....F
Celodřevěné, obřadové rakve k pohřbu do země nebo hrobky. Uzavíratelné, s mosaznými madly.

Pohřeb do země s rozloučením v kostele.

 • skon se bezprostředně oznamuje zvonem.
 • Navštívíme kněze a všechny podrobnosti ohledně rozloučení v kostele a následně u hrobu dojednáme podle vašich pokynů osobně.
 • Zajistíme všechny organizační a materiálové náležitosti pro důstojný průběh obřadu. /vykopání hrobu, otevření a úpravu hrobky, květinovou smuteční vazbu, smuteční hudbu, převoz zesnulého a květinové vazby, výbavu při rozloučení v kostele, smuteční oznámení, řečnické a církevní služby, úpravu hrobu a květinové vazby po obřadu./
 • Úmrtí a datum pohřbu oznámíme prostřednictvím parte nebo adresných pozvánek.
 • Rozloučení se zesnulým se nemusí konat jen v kostele nebo kapli. Může být v domě smutku, obřadní síni nebo přímo u hrobu na pohřebišti.
 • Z kostela se za doprovodu hudby vypraví smuteční průvod na hřbitov. Zajistíme odvoz smuteční vazby a zesnulého na místo pohřbení, naaranžujeme květinové dary a rakev ke spuštění do hrobu.
 • Nad hrobem probíhá poslední rozloučení s hudbou a proslovy. Rakev se za doprovodu hudby spouští do hrobu a obřad je zakončen motlitbou za zesnulé.
 • Po kondolenci pozůstalým, odcházejí smuteční hosté obvykle na smuteční hostinu.

3..................4

Jsme schopni materiálně i organizačně zajistit jakoukoli variantu pohřbení zesnulého do země. Pohřeb do země se mimo církevních ceremoniálů nemusí řídit žádnými pravidly, proto máte velkou možnost uplatnit vlastní představu a přání zesnulého. Ať už se týká místa posledního rozloučení, hudby, květinové výzdoby, délky obřadu, smutečního průvodu, dopravy zesnulého na místo pohřbení a pod. A pozor, pohřeb do země nemusí být bezpodmínečně spojen s církevním ceremoniálem.


psst
Prosím při smutečním obřadu vždy svůj
telefon vypínejte, nebo uvádějte do tichého režimu.


Psycholog radí pozůstalým: Důstojný obřad je očistná záležitost

Jsme toho svědky stále častěji:

Pozůstalí odmítají obřad, někdy si dokonce ani nevyzvednou urnu. Ať už je důvod takového rozhodnutí jakýkoliv, je to špatně. Lidé, kteří se rozhodnou pohřbu raději vyhnout a nechají například svého rodiče zpopelnit bez obřadu si tím podle psychologů zakládají na budoucí psychický problém.

„To, jak se člověk vyrovnává s těžkou ztrátou, nikdy není kontinuální proces, kde by na začátku byl největší smutek a na konci bylo zapomnění. To je kolísavý proces, který jde nahoru a potom zase dolů a zase nahoru. Tento cyklus musí několikrát proběhnout, a když to neuděláme řízeně, tak to bude propukat samovolně anebo se to bude jen odtlačovat,“ vysvětluje psycholog Jeroným Klimeš. „Když se vám stane nějaké neštěstí, ať už to je úmrtí někoho blízkého, rozvod nebo třeba autohavárie, tak vždycky máte periody, kdy vám to leze do hlavy, mozek to zpracovává a potom zase odsouvá, dělá jinou práci a zase to zpracovává. Lidé, kteří se snaží za každou cenu vytlačit takové vzpomínky, je potom mají nakonec ještě silnější, protože ty vzpomínky mají takovou sílu, kolik emocí do nich investujete.“

Nahrazení tradiční formy pohřbu kremací a ateizace společnosti ovšem ještě zcela nevysvětlují českou raritu pohřbívání bez obřadu. Podle Mlčocha tu významnou roli hraje také otázka finanční. „Důvodem může být třeba kupní síla obyvatelstva. A lidé u nás nepokládají pohřeb za dobrou investici: pokud mají například vydat dvanáct tisíc za pohřeb někoho blízkého, nebo za stejné peníze raději jet na dovolenou, většinou vyhrává ta druhá možnost,“ podotýká Julius Mlčoch. /Ředitel pohřebního ústavu hl.města Prahy/

psycholog-hlava2
Možná si nejbližší příbuzní zesnulého neuvědomují, že takové rozhodnutí již prakticky nelze napravit...a těch 40 minut v obřadní síni je maximum co mohou udělat pro sebe a své blízké a to jediné co ještě mohou udělat pro zesnulého, dopřát mu důstojný odchod z tohoto světa. A čas ukáže, že se rozhodli správně.
Pozdější rozjímání a hledání argumentů proč "rozloučení bez obřadu" je ze zkušeností a z pohledu přímých pozůstalých opravdu bezpředmětné. Relevantní důvody nejsou a čas se vrátit nedá.
Nejbližší pozůstalí totiž nejsou jediní kteří by se chtěli se zesnulým důstojně rozloučit. Každý má přátele, kamarády a spolupracovníky kterých se odchod blízkého člověka též dotýká a určitě by si přáli vzdát úctu zesnulému a už jen svou účastí na smutečním obřadu vyjádřit soustrast pozůstalým.
Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

„Lidé, kteří nevědí, jak žít, neumějí ani umřít. Nevíme si rady se smrtí blízkých, protože si ji nedovedeme představit ani sami u sebe.“

cross
Obřady ps-Stříbro

Ladislav Lhotský s použitím rozhovorů Miloše Cihelky pro LN

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

5RFYseUVbhgA

neděle, 14. srpen 2016
04:52

I thought this was quite useful.He says it’s not a “home inspection.” Are there such things as home inspections; or did? he just mean he’s not inspecting the place like a boot-camp sergeant for made beds, etc.?


posted by: 5RFYseUVbhgA (50osvdffku(a)outlook.com) [Odpovědět]

uuWq13M1qgOB

středa, 15. březen 2017
11:42

A bit surprised it seems to simple and yet useful.


posted by: uuWq13M1qgOB (icl25lo1h4j(a)outlook.com) [Odpovědět]

bcXVSv0Clv8

neděle, 14. srpen 2016
18:33

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.


posted by: bcXVSv0Clv8 (lz7njpl2w6q(a)outlook.com) [Odpovědět]

PXk1EslnDv1

čtvrtek, 16. březen 2017
03:08

Hi Graham mate, I apologise for not including you in my post to Davey ………of course we’ve both been carrying the AAS banner, and keeping our fav Scottish lady smiling as we always do! ……….been busy as usual at work mate, I’m still looking forward to my hols ………………………. Tony MrT


posted by: PXk1EslnDv1 (kk4jz44d(a)outlook.com) [Odpovědět]

qXJgkRDOqM

pondělí, 15. srpen 2016
11:36

Not considering most guys aren’t doing it, so what would be the point? Also, there are a lot of people who rush into marriage just to have sex (I have several examples from people I know personally). Rushing into having sex is rarely a bad decision relative to rushing into marriage.


posted by: qXJgkRDOqM (ornluc4dlwn(a)outlook.com) [Odpovědět]

9dfZLMLs

čtvrtek, 16. březen 2017
07:37

That hits the target dead center! Great answer!


posted by: 9dfZLMLs (fnwm63q04q(a)outlook.com) [Odpovědět]

fvNDHu2Uuk

čtvrtek, 16. březen 2017
17:42

Leslie, all the pictures are just beautiful………. Of course it helps to have such beautiful girls and handsom guys to work with. Rashelle looked at your pictures when she was here Sunday she just couldn’t get over what a great job that you are doing. Love you Aunt BB


posted by: fvNDHu2Uuk (wb4sdzpfu(a)outlook.com) [Odpovědět]

7IBCMcCSi

pondělí, 15. srpen 2016
14:25

That's really thinking at an impressive level


posted by: 7IBCMcCSi (pkxmn9w4l01(a)outlook.com) [Odpovědět]

ATixSOrtFN

pátek, 17. březen 2017
00:29

Articles like this just make me want to visit your website even more.


posted by: ATixSOrtFN (rtfcd2k9(a)outlook.com) [Odpovědět]

dwE9Dcz3Kb

pátek, 17. březen 2017
04:12

For this reason, the definition of people needing?The following cd printer is actually less expensive intended for smaller extends and gives you superb concluding outstanding also to be able to lithographic cd stamping.You’ll find brightened in place ones rumpus room, delivering the area homier.


posted by: dwE9Dcz3Kb (4o6gsew498(a)outlook.com) [Odpovědět]

I8LIJqR93eH

úterý, 16. srpen 2016
07:06

metal cutting machine…One thing I want to reply to is that fat reduction plan fast may be possible by the right diet and exercise. Your size not just affects the look, but also the overall quality of life. Self-esteem, depressive disorders, health risks, plus physical capab…


posted by: I8LIJqR93eH (lqohf9kx0uq(a)outlook.com) [Odpovědět]

THR44ZIVAh

pátek, 17. březen 2017
13:57

Your's is a point of view where real intelligence shines through.


posted by: THR44ZIVAh (0aitpsiogar(a)outlook.com) [Odpovědět]

o60aGnEPg

pátek, 17. březen 2017
23:20

Any bike racks in that center or downtown ? One takes one’s life in their hands to ride a bike down Post Rd, but if one should decide to take the risk, where would be the appropriate place to park & lock it?


posted by: o60aGnEPg (ar30uwjs(a)outlook.com) [Odpovědět]

R9DZm6w229

středa, 17. srpen 2016
20:38

Beneficial info and excellent design you got here! I want to thank you for sharing your ideas and putting the time into the stuff you publish! Great work!


posted by: R9DZm6w229 (sg9ikx7si(a)outlook.com) [Odpovědět]

0jl6Gv1ZzfKd

sobota, 18. březen 2017
03:57

The Caban branding story may contain one of the best awful uses of the overused popphrase "mastermind" I've heard in a while. Imagine the time, effort and calculation that went into poking somebody with a hot stick. MASTERFUL!


posted by: 0jl6Gv1ZzfKd (e71iya5cn(a)outlook.com) [Odpovědět]

oKlEKQfma

sobota, 18. březen 2017
13:32

Woah nelly, how about them apples!


posted by: oKlEKQfma (5n4pqv6g(a)outlook.com) [Odpovědět]

dLjOnyIZ

čtvrtek, 18. srpen 2016
12:39

You're a real deep thinker. Thanks for sharing.


posted by: dLjOnyIZ (kj46by62(a)outlook.com) [Odpovědět]

8eHYwWx2mu4

neděle, 19. březen 2017
03:53

A actually great submit by you my friend. We have bookmarked this page and will appear back following several days to examine for any new posts that you simply make.


posted by: 8eHYwWx2mu4 (8edi3k9jn(a)outlook.com) [Odpovědět]

e7E3iMMbO2u

neděle, 19. březen 2017
04:04

Hey, that's the greatest! So with ll this brain power AWHFY?


posted by: e7E3iMMbO2u (fvlzl2gh(a)outlook.com) [Odpovědět]

X0RkEgtTn

čtvrtek, 18. srpen 2016
17:31

This info is the cat's pajamas!


posted by: X0RkEgtTn (9tzszfvwi(a)outlook.com) [Odpovědět]

MRfVp28mtI

neděle, 19. březen 2017
05:13

WordPress Twitter list). I really like the way each of your posts has an inspiration. Especially given what happened with Delicious over the past week, it is certainly a better way of bookmarking.Thank you so much for your great contribution to the sphere of encouraging newbies to comment as well as reminding all of us of the value of our comments.Nice to see you reward your commenters wih ComLuv as well!And of course, thank you so much for linking to my article.


posted by: MRfVp28mtI (6i3zp1fty(a)outlook.com) [Odpovědět]

2CnqwUzSMW

neděle, 19. březen 2017
06:34

That insight solves the problem. Thanks!


posted by: 2CnqwUzSMW (15vggpfj(a)outlook.com) [Odpovědět]

x2FLB01ZmLZ0

neděle, 19. březen 2017
08:51

I am forever indebted to you for this information.


posted by: x2FLB01ZmLZ0 (zsxxa9m5f(a)outlook.com) [Odpovědět]

u6GU5TsMJ

pátek, 19. srpen 2016
09:22

Appreciating the time and effort you put into your blog and detailed information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.


posted by: u6GU5TsMJ (0u73xib6q(a)outlook.com) [Odpovědět]

sOcl8FIYYX

pondělí, 20. březen 2017
02:12

Thought it wouldn't to give it a shot. I was right.


posted by: sOcl8FIYYX (ih7hauu47x(a)outlook.com) [Odpovědět]

KoS2yFjW

pondělí, 20. březen 2017
11:51

Wow, that's a really clever way of thinking about it!


posted by: KoS2yFjW (35cl8jxdo2r(a)outlook.com) [Odpovědět]

nMs45jspY

pátek, 19. srpen 2016
11:30

What a great group! Never mind going there to join in why not set the same thing up locally. We could do with something like this here in Melbourne! Although must admit the video was somewhat lacking in evidence of the more mature membership! He commented, wistfully!


posted by: nMs45jspY (2a6mb538uco(a)outlook.com) [Odpovědět]

Mfj0waTOFkG

pondělí, 20. březen 2017
17:25

It's good to see someone thinking it through.


posted by: Mfj0waTOFkG (q23zk0uxf5(a)outlook.com) [Odpovědět]

48KVCcev9p

pondělí, 20. březen 2017
22:14

I just wanted to add to my comment made yesterday – i am basing my views on how i have been treated and percieved by many of the ethnic chinese i have encountered in singapore. the world truly is cruel enough so people should be friends first and base this on the person as a human not a shade of brown.


posted by: 48KVCcev9p (jtvkvia9(a)outlook.com) [Odpovědět]

T7Qi2MxX

pátek, 19. srpen 2016
14:44

There’s really no such thing as ‘detox’. Eat a healthy diet is all the advice you need. If that ‘nutritionist’ couldn’t point you in the direction of a healthy diet then what sort of nutritionist is he?There’s plenty on the net, just stay away from those with the scam term ‘detox’ in the title.


posted by: T7Qi2MxX (qfsyibzbwa(a)outlook.com) [Odpovědět]

mw3GP6ZUhD

úterý, 21. březen 2017
03:08

Just what the doctor ordered, thankity you!


posted by: mw3GP6ZUhD (6n5a7zdq(a)outlook.com) [Odpovědět]

HhE0MuKXnGw

sobota, 20. srpen 2016
06:41

LOOOOOOOVE THE NEW HEADER SO MUCH!!! That skirt is fabulous - and well worth fighting off the geriatric old biddy! And it is so perfect with that GORGEOUS blouse - I especially love the mega cuffs. Your hallway is marvellous - I love all of the different elements individually - and they are perfection all together. Loveandparasols, Sarah xxx


posted by: HhE0MuKXnGw (2byp7qttua4(a)outlook.com) [Odpovědět]

j3pkBizNt

úterý, 21. březen 2017
10:21

Nice summary. The court did the right thing - its Title VII that presents the problem.Hopefully, FOX wont settle so we can see an outcome. Too bad that probably wont be the case - and Title VII will remain unscathed by Whitey.


posted by: j3pkBizNt (my2fkcq558u(a)outlook.com) [Odpovědět]

77H066VltD

úterý, 21. březen 2017
12:11

Hi Dave, I see what you mean, but does it infer that we have to add the A-Z of registered companies to our reference books, along with Chambers, World Atlas, Road maps of UK etc?.


posted by: 77H066VltD (gu1pui6yqxb(a)outlook.com) [Odpovědět]

tBH63Wo0E

úterý, 21. březen 2017
14:29

Substitute Poland with Germany… I’m getting ahead of myself with the next potential cold war in which US friendly Poland (because Germany and France are content to do nothing) gets to recieve a lot of US tech for the next hurdle the Russians face if they want their old satellite states back as shields.


posted by: tBH63Wo0E (1rvnsabhq(a)outlook.com) [Odpovědět]

S7jyBqRIs

úterý, 21. březen 2017
18:02

The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.


posted by: S7jyBqRIs (tubv2w09zdh(a)outlook.com) [Odpovědět]

VmpK3y37YOF

neděle, 21. srpen 2016
10:14

Wow! Talk about a posting knocking my socks off!


posted by: VmpK3y37YOF (f9flcj497(a)outlook.com) [Odpovědět]

zJzNvWX3

středa, 22. březen 2017
13:39

I can already tell that's gonna be super helpful.


posted by: zJzNvWX3 (vi4bck8r(a)outlook.com) [Odpovědět]

eTFpJElooR

pondělí, 22. srpen 2016
07:02

Having graduated this summer I'm all sad about not getting to delve into a new set of academic books and new notebooks like this. However I just got a job in an academic bookshop so they can't keep me away from the books for long. :)


posted by: eTFpJElooR (9fs7vkfukq8(a)outlook.com) [Odpovědět]

fD1xJbxxY7

středa, 22. březen 2017
17:36

This information is off the hizool!


posted by: fD1xJbxxY7 (dpyle4044g9(a)outlook.com) [Odpovědět]

8Wx0UAuz

úterý, 23. srpen 2016
04:13

Vix, I can see those velvet platforms peeping out, they look fantastic, I can't wait till you reveal more. What a cutie your were at three months!XXX


posted by: 8Wx0UAuz (hmm7irei(a)outlook.com) [Odpovědět]

B97ZWpiE

čtvrtek, 23. březen 2017
03:16

jazztrain scrive:15 Andrea MASI 7 14 Tommaso IANNONE 5 13 Tommaso BENVENUTI 5 12 Alberto SGARBI 5 11 Luke MCLEAN 6 10 Kristopher BURTON 6,5 9 Tobias BOTES 6 8 Sergio PARISSE 6,5 7 Robert BARBIERI 8 6 Alessandro ZANNI 8,5 5 Joshua FURNO 5 4 Quintin GELDENHUYS 6 3 Lorenzo CITTADINI 8,5 2 Leonardo GHIRALDINI 8 1 Andrea LO CICERO 9,5 16 Davide GIAZZON 6 17 Alberto DE MARCHI 6 18 Martin CASTROGIOVANNI 7 19 Antonio PAVANELLO 6InascoltabilI CECIO e TITTA. Tra l’altro non ha detto di spingere da casa!


posted by: B97ZWpiE (u9h4fa8lj(a)outlook.com) [Odpovědět]

3WgTJEsxUL2f

čtvrtek, 25. srpen 2016
04:58

This shows real expertise. Thanks for the answer.


posted by: 3WgTJEsxUL2f (6kzhr3a5qq(a)outlook.com) [Odpovědět]

Wl8RQwxJ5ukR

čtvrtek, 23. březen 2017
16:26

Well I guess I don't have to spend the weekend figuring this one out!


posted by: Wl8RQwxJ5ukR (5fes0phmv1(a)outlook.com) [Odpovědět]

Pryq3kQR

čtvrtek, 23. březen 2017
22:11

We've arrived at the end of the line and I have what I need!


posted by: Pryq3kQR (hq4fhsba(a)outlook.com) [Odpovědět]

wSdhHYY5GYIl

čtvrtek, 23. březen 2017
22:34

Your answer was just what I needed. It's made my day!


posted by: wSdhHYY5GYIl (tk6tha86(a)outlook.com) [Odpovědět]

ZhayHY4VS

čtvrtek, 25. srpen 2016
09:57

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!. Thanks For Your article about Structura corporala a unui porumbel | STARGEC CLUB .


posted by: ZhayHY4VS (jaz7clf66(a)outlook.com) [Odpovědět]

Wz9nua1K

čtvrtek, 25. srpen 2016
11:46

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well


posted by: Wz9nua1K (0qe764blc(a)outlook.com) [Odpovědět]

7eyHidpd2vqO

sobota, 25. březen 2017
04:43

Thanks for the marvelous submitting! I actually enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your blog and should come back soon. I need to encourage you to ultimately continue your great blogposts, have a good weekend! 2012 hostgator coupon: 25PERCENTOFFSAVE


posted by: 7eyHidpd2vqO (3sb0cv7q(a)outlook.com) [Odpovědět]

ujm8lYWO

čtvrtek, 25. srpen 2016
20:06

Thanks for contributing. It's helped me understand the issues.


posted by: ujm8lYWO (zdb2eh43u1(a)outlook.com) [Odpovědět]