verze pro tisk

Ceny pohřebních služeb

Reakce na stále častější dotazy ohledně cen pohřebních služeb. Bohužel podle § 6a odst. 1 zákona o regulaci reklamy nemůžeme ceny našich služeb nijak zveřejnit. Ceny služeb můžeme zdělit jen na konkrétní dotaz konkrétní osobě. Ceník služeb musí a zároveň může být viditelně umístěn pouze v prostorách pohřebního ústavu a ceny pohřebních služeb nesmí být součástí žádné veřejné prezentace. Proto zatím jen telefonicky na nonstop tel.: 606 671 509 nebo přes kontaktní formulář na těchto stránkách. Od poloviny června zprovozníme online objednávku pohřbu. Takže základní ceny pohřebních úkonů vám budou k dispozici.

Ceny pohřebních služeb

Smysl restriktivní právní úpravy dopadající na oblast regulace reklamy v oblasti podnikatelských činností v pohřebnictví spočívá v tom, že se jedná o společensky velmi citlivou oblast, nesrovnatelnou s běžnou podnikatelskou činností v jiných oborech. Důležitý veřejný zájem na zachování etických pravidel při nabízení a poskytování služeb v oboru pohřebnictví dovoluje zákonodárci příslušným právním předpisem omezit, resp. vymezit způsoby prezentace těchto služeb tak, aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.

...a tak jeden za všechny..................

23. 2. 2011 Nejvyšší správní soud

Věc: Společnost s ručením omezeným E. proti Magistrátu hlavního města Prahy o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Magistrát hlavního města Prahy dne 20. 2. 2004 uložil žalobci pokutu ve výši 30 000 Kč za porušení ustanovení § 6a odst. 1 zákona o regulaci reklamy, kterého se žalobce dopustil tím, že šířil reklamu pohřebních služeb.....

Výčet povolených údajů v ustanovení § 6a citovaného zákona je taxativní. To znamená, že není-li uvedena cena služby, která je předmětem reklamního textu, mezi povolenými údaji, jedná se o údaj nepovolený. Oba posuzované texty však údaj o ceně obsahovaly. Pokuta proto byla uložena stěžovateli podle názoru Nejvyššího správního soudu po právu. Pokud jde o výši uložené pokuty, neshledal Nejvyšší správní soud nepřiměřenost v její výši, když částka 30 000 Kč je při samé dolní hranici trestní sazby za předmětný správní delikt.

Zdroj: pohřebiště.cz


pozor
Většina pohřebních ústavů s tímto zněním zákona nesouhlasí. Osobně si myslím, že zveřejnění cen pohřebních a souvisejících služeb by bylo přínosem nejen pro zákazníky. Tajemno a nepřehledno přináší do pohřebních služeb velký prostor pro spekulace veřejnosti. Drtivá většina solidních pohřebních ústavů by bez váhání ceny úkonů souvisejicích s poslední cestou zesnulého zveřejnili.Není totiž nejmenší důvod něco skrývat. Nebo je sousloví cena pohřebního úkonu opravdu nepřekročitelné tabu?


- Při dotazu na cenu poptávané služby vždy trvejte na informacích o rozsahu poskytnutých služeb a konečné ceně.
Již jsem se setkala s případem kdy pozůstalí uhradili pohřební službě náklady pohřbu a po 14 dnech obdrželi od krematoria fakturu za zpopelnění zesnulého. Bohužel nikdo pozůstalé neupozornil na skutečnost, že kremace je u této "pohřební služby" součástí poskytovaných, ale ne fakturovaných služeb. Na dotaz byli odkázáni na ceník služeb a fakturované položky......
V případě možnosti veřejně prezentovat ceny a rozsah pohřebních úkonů by se toto stát nemohlo. Nehledě na ukončení praktik s následným navyšováním cen.


nafta
Tak a to mi ještě navíc zdražili naftu a schválili navýšení DPH.
Ale ty slíbené ceny pohřbů si už můžete odkliknout.


Aktuální informace na stránkách Podnikatel.cz

security
Důstojný obřad - očištění

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

[Nahoru ↑]