U022-Plastový, kremační, úřední obal


Plastový, kremační, úřední obal na popel zesnulého standardně vydávaný krematorii. Vyrábí se v různých modifikacích s minimálními tvarovými odchylkami v barvě stříbrné, zlaté, černé. Všechny ozdobné obaly jsou uzpůsobeny na uložení úředního obalu.
Plastový obal se využívá při rekonstrukci pomníků na přesyp z původních poškozených plechových nebo litinových obalů.